Hlavná stránka Škola Rozvrh Známky Kontakt Linky
Navigácia

Partneri

ŽSR, generálne riaditeľstvo

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Driečová 24, 820 09 Bratislava

 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Driečová 24, 820 09 Bratislava

 

 

ŽOS Zvolen

Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen

 

 

 

BETAMONT, s.r.o., Zvolen

 J. Jesenského 1054/44,  960 03 Zvolen

  

 

 

VH Autoservis s.r.o.
Rákoš 9034/5,  960 01 Zvolen

 

 

 

 

SAD Zvolen a.s.

Balkán 53, 96001 Zvolen

 

 

 

AUTO SLOVÁK  ZVOLEN

Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen

 

Sobota 25. 4. 2015

Spolupráca

Výberové konanie na rušňovodiča

 • PRÍPRAVNÉ KURZY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

  začínajú od 2.3.2015. Každý pondelok kurz z MATEMATIKY, každý utorok kurz zo SLOVENSKÉHO JAZYKA. V čase od 15:00 do 16:30hod.

  Za každý kurz je poplatok 10€. Prihlásiť sa môžete telefonicky na sekretariáte školy.

 • 22. 4. 2015

  Do galérie Jarné upratovanie sa začalo... boli pridané fotografie.

 • Dňa 21.apríla 2015 sa v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici uskutočnil, 10.ročník vedomostnej súťaže MLADÝ EURÓPAN organizovanej informačným centrom Europe Direct Banská Bystrica. Súťaž pozostávala z troch kôl: vedomostný test, jazyková súťaž a finále družstiev. Súťaže sa zúčastnilo 15 škôl z celého regiónu. Našu školu reprezentovalo družstvo žiakov tretieho ročníka Jakub Kocian, Viktor Ďurík a Dušan Široký.

 • 16. 4. 2015

  16.apríla 2015 usporiadala naša škola v spolupráci s TU Zvolen OBLASTNÉ KOLO VO FUTBALE SŠ

  Do galérie Futbalový turnaj boli pridané fotografie.


 • JA Slovensko v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pripravilo 9.apríla 2015  v hoteli Mercure v Bratislave celodennú súťaž Innovation Camp pre študentov stredných škôl zapojených výhradne v projekte Skills fo the Future za účelom zvýšiť povedomie mladých ľudí o bezpečnosti v doprave.

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  Výsledky súťaže Matematický klokan nájdete tu: KLOKAN výsledky 2015

  Kľúče správnych odpovedí: Klokan kľúče

 • 26. 3. 2015

  Mesto Zvolen venovalo pamätnú plaketu J.A.Komenského za aktívnu prácu v školstve našim kolegom Ing. Alžbete Kršňákovej  a pánovi Róbertovi Jančíkovi pri príležitosti Dňa učiteľov.

  Do galérie Ocenení kolegovia boli pridané fotografie.

 • Projekt globálneho podnikania priniesol do našej školy profesionálov z oblasti techniky z firmy Siemens. Títo konzultanti nie sú len vzormi, ale tiež expertmi v danom odbore. Rozhovor s nimi pomohol študentom  pochopiť význam jednotlivých zamestnaní a profesií. Konzultanti viedli 2-hodinové vzdelávacie aktivity a diskusie o globálnych problémoch za účelom podpory lepšieho porozumenia a zviditeľnenia globalizácie, podnikania a skúseností potrebných pre úspech v globálnej ekonomike medzi mladými ľuďmi. Stretnutia sa zúčastnili 1.apríla 2015 študenti tried III.L a III.A v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia.