• Krajská burza práce a informácií v Banskej Bystrici

     • Banskobystrický Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizoval v utorok 28. novembra 2017 od 9:00 – 14:00 hod. v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity na Bernolákovej 8 Krajskú burzu práce a informácií.

      Nechýbali sme tam ani my, aby sme prezentovali ôsmakom a deviatakom od Polomky až po Veľký Krtíš naše študijné odbory. 

      Do galérie Krajská burza práce a informácií v Banskej Bystrici boli pridané fotografie       

    • Bubnovanie za práva detí
     • Bubnovanie za práva detí

     •  

      https://www.youtube.com/watch?v=lsyasgzaYCs

       

       

       

      V pondelok 20.novembra o 10:00 sa na zvolenskom námesí stretlo množstvo detí a študentov so zástupcami mesta, aby rytmickým bubnovaním upozornili na to, čo ich trápi a čo by chceli zmeniť. Boli sme pri tom a žiačka našej školy Natália Grešková sa vyjadrila za nás vo veršoch:

      Žiadosti a prosby DOPRAVÁKOV

       

      Hej, dospeláci,

      verte nám

      a skúste chvíľu počúvať.

      Vieme viac, ako len brať!

       

      Chceme spolu s vami

      tvoriť tento svet,

      nie riešiť politické drámy,

      mať priestor pre náš vzlet!

       

      Mať miesto na stretnutia

      a dýchať čistý vzduch.

      Mať ihriská a športoviská,

      neriešiť parkoviská a cestovný ruch.

       

      Mať prácu tu a teraz

      a môcť tak slušne žiť.

      Nechceme až tak veľa,

      chceme tu s vami byť.

       

       

      Vo Zvolene 20. novembra 2017

     • ZÁŽITKOVÉ UČENIE O HOLOKAUSTE

     • Škola hrou - aj takto by sa dalo nazvať zážitkové učenie o holokauste, ktoré absolvovali naši tretiaci 14.11.2017 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

      Do galérie Škola hrou boli pridané fotografie.

    • Železiarne Podbrezová
     • Železiarne Podbrezová

     • Študenti I.C  a I.BT sa 15.11.2017 zúčastnili exkurzie do Železiarní v Podbrezovej a.s, v rámci predmetu strojárska technológia. Boli sme rozdelení do dvoch skupín a dozvedeli sme sa veľmi zaujímavé veci.

      V múzeu sme videli archeologické nálezy / bronzové predmety z 30. storočia pred.n.l., v roku 1883 bola prvá Siemens – martinská pec

      V roku 1883 bola vyrobená prvá valcovaná rúra, následne sa závod preorientoval na výrobu koľajníc, rok 1968 je spojený s výstavbou nového závodu, samozrejme videli sme aj celú históriu železiarní.

      Vám ponúkame aspoň krátku ukážku: https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=vwvsyoXXPvc

      Vo výrobnej hale sme videli ťahanie rúr za tepla a studena, vsádzku do vysokej pece, dozvedeli sme sa, že liate prášky vytvárajú ochranu pred vytvorením škrupiny, aby oceľ nestvrdla. Od roku 1982 sa plynule odlieva oceľ. Určite nás obohatila informácia, že ročne sa výrobí 130 mil. ton ocele a že podbrezovské železiarne využívajú až 30% energie z hydroelektrárne.

      Do galérie Železiarne Podbrezová boli pridané fotografie

     • FRONIUS

     • Rakúska firma, ktorá od roku 1945 vyrába zariadenia na nabíjanie akumulátorov a zváracích transformátorov.

      Žiaci I.BT sa 8. novembra zúčastnili prezentácie najnovších výrobkov zváracej techniky v priestoroch Environmentálnej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

      Do galérie FRONIUS boli pridané fotografie

     • DOD

     • Po roku sa opäť priestory našej školy otvorili a privítali návštevníkov, možno našich budúcich študentov :-)

      Do galérie DOD boli pridané fotografie.

     • Fašizmus, nacizmus, rasizmus - rozdiely a prieniky

     • 8.11.2017 bol aj na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Deň otvorených dverí, v rámci ktorého sa naši žiaci zúčastnili na zaujímavej prednáške Fašizmus, nacizmus, rasizmus - rozdiely a prieniky, ktorú viedol politológ Mgr. Jakub Švec. Po prednáške nasledovala diskusia, do ktorej sa zapojili aj dvaja pamätníci 2. svetovej vojny. Niektorí zúčastnení odpovedali televíznej reportérke na otázku, čo je to extrémizmus a ako proti nemu bojovať.

      Do galérie Fašizmus, nacizmus, rasizmus - rozdiely a prieniky boli pridané fotografie.

     • Burza SŠ Lučenec

     • 8.novembra sme oslovili ôsmakov a deviatakov z Lučenca a okolia na Burze SŠ

      Do galérie BURZA SŠ LUČENEC boli pridané fotografie

     • AFRIKA NA PIONIERI

     • 6.novembra nás opäť po čase navštívil náš absolvent, dobrodruh a cestovateľ MAREK SLOBODNÍK, aby prezentoval svoje zážitky z cesty do Afriky

      Do galérie AFRIKA NA PIONIERI boli pridané fotografie

    • Prednášky s policajtom
     • Prednášky s policajtom

     • 3.11.2017 nás opäť navštívil pán inšpektor Michalík z Mestskej polície Zvolen. Tentokrát jeho kroky smerovali na hodiny OBN do tried 1.C a 1.L. Žiakom 1.C prednášal o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov mladistvými a následne si žiaci 1.L vypočuli prednášku o šikanovaní. Po prednáške sa v obidvoch triedach rozprúdila medzi žiakmi a pánom inšpektorom diskusia, počas ktorej pán policajt uviedol aj niektoré zaujímavé prípady zo svojej bohatej praxe.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
  • Fotogaléria

   • Show your talent 2019
   • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
   • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
   • Súťaž iBOBOR
   • Innovation Camp
   • Deň študentov
   • IMPRO CUP
   • Futsalový turnaj o pohár RŠ
   • Terakotová armáda
   • DOD 2019
   • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
   • November 1989 a čo bolo potom
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/