• Dobrovoľníci v Klube dôchodcov pred Vianocami

     • Študenti našej školy vrámci dobrovoľníctva darovali vianočný stromček seniorom v Klube dôchodcov. Zároveň  pomohli aj s prípravou vianočného večierkaDo galérie Dobrovoľníci v Klube dôchodcov pred Vianocami boli pridané fotografie.

     • Betlehemci

     • Betlehemci z dopravnej urobili pravú vianočnú atmosféru

    • Valné zhromaždenie JA Firmy SC-AD
     • Valné zhromaždenie JA Firmy SC-AD

     • Dňa 7.decembra sa uskutočnilo ustanovujúce Valné zhromaždenie JA Firmy SC-AD, ktorá začína v tomto školskom roku svoju podnikateľskú činnosť. JA Firma sa vyučuje ako súčasť programu JA Aplikovaná ekonómia v triedach III.A a III.D v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia. Študenti si zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu , vlastnú činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka.

      Vďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá je medzi študentmi programu JA Firma veľmi obľúbená, získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu. Držíme im palce!

      Do galérie Valné zhromaždenie JA Firmy SC-AD boli pridané fotografie.

     • Exkurzia v laboratóriu RFID Žilinskej univerzity

     • Študenti triedy IV.A a IV.D sa zúčastnili exkurzie v laboratóriu RFID Žilinskej univerzity. Mali možnosť získať zaujímavé informácie o moderných identifikačných technológiách. Zoznámili sa s možnosťami využitia RFID v rôznych oblastiach skladovania, obchodu a dopravy. 

      Do galérie Exkurzia v laboratóriu RFID Žilinskej univerzity boli pridané fotografie.

     • Exkurzia do firmy Geis

     • Študenti triedy IV.A a IV.D sa zúčastnili exkurzie vo firme Geis.

      Do galérie Exkurzia Geis boli pridané fotografie.

     • Vedomostná súťaž EXPERT

     • Vedomostná súťaž EXPERT sa uskutočnila 30.11.2017. Čiastočné výsledky budú zverejnené 21.12.2017 a kompletné výsledky najneskôr 9.1.2018 na našej stránke alebo stránke: http://sutazexpert.sk/ 

      Do galérie Vedomostná súťaž EXPERT boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
  • Fotogaléria

   • Show your talent 2019
   • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
   • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
   • Súťaž iBOBOR
   • Innovation Camp
   • Deň študentov
   • IMPRO CUP
   • Futsalový turnaj o pohár RŠ
   • Terakotová armáda
   • DOD 2019
   • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
   • November 1989 a čo bolo potom
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/