• Deň otvorených dverí

     • Pozývame všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 7.novembra 2018 v časoch od 9:00 a 13:00.

     • Workshop k projektu Škola bez nenávisti

     • 25.8.2018 sme v rámci projektu Škola bez nenávisti, vďaka dobrovoľníčke Maťke z organizácie INEX, pre náš "Realizačný tím" zrealizovali Workshop na tému "Stereotypy-predsudky". Žiaci sa aktívne zapájali a niečo nové naučili. Neskôr pripravia takýto workshop pre našich ďalších žiakov. Do galérie Workshop k projektu Škola bez nenávisti boli pridané fotografie.

     • Autorská výstava pod názvom Osudy spútané ostnatým drôtom

     • 18.10.2018 bola na našej škole slávnostne otvorená autorská výstava pod názvom Osudy spútané ostnatým drôtom. Pozvanie prijali aj vzácni hostia: americká výskumníčka Madeline Vadkerty, historik Ivan Kamenec, spisovateľ Peter Juščák, rozhlasová redaktorka Soňa Gyarfášová, Lucia Sotáková z Múzea SNP a rodina Klementová. Po premiére mali všetci prítomní husiu kožu a slzy v očiach. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pridali ruku k dielu a aj ich zásluhou sa mohla táto netradičná výstava zrealizovať v priestoroch našej školy. Postupne si ju budú môcť prezrieť s lektorským doprovodom všetky triedy. Do galérie Autorská výstava pod názvom Osudy spútané ostnatým drôtom boli pridané fotografie.

     • Show your talent

     • Spustili sme unikátny program: Show your talent -študentom pomáha rozvíjať svoj talent. Vďaka mentorom sa učia lepšie spoznať seba samých, nájsť svoj sen a premeniť ho na konkrétny cieľ. Je to jedinečný rozvojový program pre mladých ľudí, ktorý prináša do školského prostredia prvky neformálneho vzdelávania. Do nášho pilotného ročníka sa zapojilo 15 študentov a 4 pedagógovia. Do galérie Show your talent boli pridané fotografie.

     • Burza stredných škôl vo Zvolene

     • Dňa 23.10 sme sa zúčastnili akcie Burza stredných škôl vo Zvolene. Ďakujeme ŽSR, že prišli podporiť náš stánok a tešíme sa na ďalšie stretnutie 7.11. na DOD Dopravnej priemyslovky. Veľká vďaka patrí pani riaditeľke a našim profesorom, ktorí sa zúčastnili a spolu so študentmi dopravnej predstavovali našu školu deviatakom a možno budúcim dopravákom. Do galérie Burza stredných škôl vo Zvolene boli pridané fotografie.

    • Škola bez nenávisti
     • Škola bez nenávisti

     • Vážení rodičia,

      Naša škola, sa zapojila do programu „Škola bez nenávisti“ koordinovaného príspevkovou organizáciou IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Cieľom programu je pomôcť školám v prevencii šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov v komunikácii.

      V rámci tejto iniciatívy školy budú administrované online dotazníky so žiakmi, rodičmi aj zamestnancami školy. 

      Dotazníky pre rodičov sú prístupné na online: https://goo.gl/forms/r65QfHnQrP3zfpB73

      ID kód našej školy:  SŠZV1801

      Dovoľujeme si Vás požiadať o jeho vyplnenie v termíne do 28.10.2018. Pomocou dotazníka chceme spoznať Vaše názory na kvalitu našej školy. Naším cieľom je vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie Vášho dieťaťa, a to nie je možné bez rešpektovania Vašich názorov.

      Žiaci všetkých ročníkov budú vypĺňať dotazníky v škole najneskôr do 18.10.2018. Tieto dotazníky obsahujú otázky, zamerané na ich skúsenosti so šikanovaním a nenávistnými prejavmi v roli svedkov či obetí. Všetky dotazníky sú vypĺňané anonymne.   V prípade, že so zapojením Vášho dieťaťa nesúhlasíte, kontaktujte koordinátora programu Škola bez nenávisti na našej škole:  piatrikovab@gmail.comzlatica.kovacova@gmail.com .

      Ďakujeme Vám za spoluprácu!

    • Valné zhromaždenie JA Firmy EQUIPO
     • Valné zhromaždenie JA Firmy EQUIPO

     • Dňa 15. októbra 2018 sa na našej škole uskutočnilo Valné zhromaždenie JA Firmy EQUIPO, ktorá začala podnikateľskú činnosť v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia. Tento  školský rok si tento voliteľný predmet vybrali študenti z triedy III.L. Po založení firmy si študenti volia manažment, emisiou akcií získajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením finančnej evidencie. Na záver roka činnosť ukončia uzavretím finančnej evidencie, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a JA Firmu zlikvidujú podľa platných predpisov. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.

      Okrem zvládnutia teórie študenti získajú podnikateľské zručnosti, postoje, správanie, čo zahŕňa aj kreatívne myslenie a riešenie problémov, komunikačné a prezentačné zručnosti, sebadôveru, tímovú prácu a schopnosť viesť tím, vyjednávanie a rozhodovanie,stanovovanie cieľov a riadenie času (time-management), riadenie rizík.

      Študenti sa naučia ako

      • získať finančné prostriedky predajom akcií,otvoriť a používať bankový účet,
      • realizovať prieskum trhu,
      • spolupracovať na vytvorení podnikateľského plánu,
      • vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt alebo službu,
      • propagovať svoje výrobky a služby,
      • predávať svoje výrobky a služby,
      • spravovať firemné financie,
      • prezentovať na veľtrhu.
      • Triede III.L a všetkým akcionárom želáme plodný rok a vysoké dividendy!!! 

      Do galérie Valné zhromaždenie JA Firmy EQUIPO boli pridané fotografie.

     • súťaž PIŠQWORKY

     • Rád hráš Piškvorky pod lavicou? Zostav 5-členný tím a prihlás sa do súťaže PIŠQWORKY. Oblastné kolo sa uskutoční 5.11.2018 o 8:30 v Banskej Bystrici na Gymnáziu J.G.T. S prihlásením sa obráť na učiteľov matematiky najneskôr do 26.10.2018. Z oblastného kola môžete postúpiť do krajského a najlepší hráči sa stretnú na grand finále v Brne. Podrobné pravidlá nájdete: https://www.pisqworky.cz/

    • Súťaž EXPERT
     • Súťaž EXPERT

     • Aj tento rok sa môžete prihlásiť do vedomostnej súťaže EXPERT, ktorá sa uskutoční 29.11.2018. Prihlásiť sa však musíte do 26.10.2018 u Mgr. Piatrikovej. Každý súťažiaci z kategórií EXPERT O12, O34 si ľubovoľne zvolí dve spomedzi týchto ponúknutých tém:

      • Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad),
      • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
      • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
      • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
      • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
      • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

      Súťažiaci nemusí svoj výber tém vopred oznámiť. Môže sa rozhodnúť až vo chvíli, keď dostane test a uvidí súťažné otázky. Podrobnejšie informácie k súťaži nájdete na: sutazexpert.sk/

     • Návšteva Žiackej školskej rady pri ZŠ Pliešovce

     • 10.10.2018 sme privítali na pôde našej školy zástupcov žiakov zo ZŠ s MŠ Pliešovce. Mladší spolužiaci totiž založili v škole Žiacku školskú radu a prišli sa pozrieť ako taká ŽŠR funguje u nás. Nápady, postrehy, skúsenosti. Obidve ŽŠR sa zhodli na tom, že to bolo niečo nové, netradičné a môže sa to zmeniť na tradičné. Do galérie Návšteva Žiackej školskej rady pri ZŠ Pliešovce boli pridané fotografie.

     • Exkurzia do KIA MOTORS SLOVAKIA

     • KIA MOTORS SLOVAKIA – spoločnosť HYUNDAI MOTOR GROUP v Žiline. Veľa informácií o tejto spoločnosti získali naši žiaci, ktorí sa 16.10 zúčastnili exkurzie. Ďakujem im všetkým za disciplínu, ktorou ich obdarila aj marketingová riaditeľka Ing. Holienková.  Do galérie Exkurzia do KIA MOTORS SLOVAKIA boli pridané fotografie.

     • Konferencia k Erasmus+ na tému "Prenosná vodná elektráreň" a my

     • 9.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili na Gymnáziu Ľ. Štúra Konferencie venovanej Erasmus+ na tému "Prenosná vodná elektráreň". Okrem zaujímavých informácií, ktoré sme sa dozvedeli o programe, ktorému sa žiaci Gymnázia venovali, museli naši žiaci vyriešiť úlohy z fyziky. Najzaujímavejšie bolo vidieť nimi vyrobenú malú prenosnú vodnú elektráreň. Do galérie Konferencia k Erasmus+ na tému "Prenosná vodná elektráreň" a my boli pridané fotografie.

     • Burza v Rimavskej Sobote

     • Rimavská Sobota a dopraváci sa stretli na Burze stredných škôl a náš stánok zaujal žiakov ZŠ aj vystavovaným modelom autíčka. Do galérie Burza v Rimavskej Sobote boli pridané fotografie.

     • Veľtrh vysokých škôl v Bratislave VAPAC 2018

     • 9.10.2018 sme navštívili už 22.ročník veľtrhu vysokých škôl v Bratislave VAPAC 2018. Prezentácie univerzít a fakúlt sa každoročne menia, sú viac interaktívne, pútavejšie, akčnejšie. Študenti zo štvrtého, tretieho,ale aj druhého ročníka si v priestoroch Národného tenisového centra mali z čoho vyberať. Do galérie Veľtrh vysokých škôl v Bratislave VAPAC 2018 boli pridané fotografie.

     • Zážitkové učenie v Múzeum SNP

     • Milovníci našej novodobej histórie si prišli na svoje 3.10.2018, kedy sme absolvovali zážitkové učenie v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Počas prehliadky nás sprevádzal lektor pán Jakub Mičev, ktorý svoj výklad obohatil o zaujímavé fakty z tohto historického obdobia. Prezreli sme si aj vonkajšiu expozíciu, o čom svedčí aj naša bohatá fotodokumentácia.Do galérie Zážitkové učenie v Múzeum SNP boli pridané fotografie.

     • HLASUJ ZA NAŠU ŠKOLU A VYHRAJ

     • Hlasujte za našu školu - klikni na https://nanovylevel.sk/ a spolu vyhráme najmodernejšiu počítačovú a interaktívnu učebňu alebo niektorú z ďalších vecných cien!! Spoločne "na nový LEVEL"

     • Akcia "Lekvár na 1"

     • 4.10.2018 sa na I.ZŠ v Žiari nad Hronom konala akcia Lekvár na jednotku, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci a všetkým žiakom školy, učiteľom, rodičom aj návštevníkom akcie priblížili čím naša škola žije. Do galérie Akcia "Lekvár na 1" boli pridané fotografie.

     • Zábavná autoškola vo Zvolene 2

     • Dňa 3.10.2018 sa našej akcie v priestoroch Autoškoly Gonda vo Zvolene zúčastnili deviataci z I.ZŠ, IX.ZŠ a ZŠ sv.Dominika Savia zo Zvolena, ZŠ z Pliešoviec a ZŠ zo Zvolenskej Slatiny. Rady deviatakov posilnili aj  žiaci ôsmeho ročníka zo ZŠ na Sliači. Už teraz sa tešíme na stretnutie s nimi na Dni otvorených dverí 7.11.2018. Do galérie Zábavná autoškola vo Zvolene 2 boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Show your talent 2019
  • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
  • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
  • Súťaž iBOBOR
  • Innovation Camp
  • Deň študentov
  • IMPRO CUP
  • Futsalový turnaj o pohár RŠ
  • Terakotová armáda
  • DOD 2019
  • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
  • November 1989 a čo bolo potom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/