• Finančná gramotnosť

     • Päť stretnutí na zdokonalenie svojej finančnej gramotnosti absolvovali žiaci IV.A triedy v rámci predmetu financie. Lekcie o hospodárení, bývaní, poistení, investovaní a dôchodkoch formou diskusie prednášali školitelia Nadácie Partners.Do galérie Finančná gramotnosť boli pridané fotografie.

     • Dobrovoľníci

     • Dobrovoľníci po roku opäť v klube dôchodcov. Pripravili výzdobu a pomohli pri príprave vianočného večierka. Okrem živého vianočného stromčeka priniesli so svojim programom aj vianočnú náladu. Ostáva len veriť, že sa páčil. Do galérie Dobrovoľníci boli pridané fotografie.

     • Vedecká čajovňa

     • 4.12.2018 sme prijali pozvanie na 1. ročník Vedeckej čajovne, ktorý sa uskutočnil v Aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci podujatia sme absolvovali prednášky zamerané na európsku demokratickú kultúru. Medzi prednášajúcimi boli aj známe osobnosti nášho verejného života - pani sociologička PhDr. Zuzana Kusá, CSc. zo Slovenskej akadémie vied a pán Ing. Ján Lunter - predseda BBSK. Po každej prednáške mali žiaci možnosť diskutovať na danú tému s prednášajúcimi. Do galérie Vedecká čajovňa boli pridané fotografie.

     • FLORBAL - OKRESNÉ KOLO

     • Do galérie FLORBAL - OKRESNÉ KOLO boli pridané fotografie.

      5.12.2018 - Reprezentačné družstvo SPŠ dopravnej vyhralo Okresné kolo vo florbale a postúpilo do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v Detve.

      Víťazná zostava:

      Vernársky, IV.A, Dianiška, IV.BT

      Jaďuď, III.A, Strelec, Tomaška, III.L

      Vozár, II.C, Bálik, Tóth, II.L

      Gondoľ, I.AT, Lalík I.B

       

    • Škola bez nenávisti
     • Škola bez nenávisti

     • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby".

      V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

      1. triedneho učiteľa,

      2. výchovného poradcu,

      3. zástupcov riaditeľa školy,

      4. riaditeľa školy,

      5. linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111,  potrebujem@pomoc.sk

         http://www.ldi.sk/

     • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu"

     • 29.11.2018 sa žiaci II.L triedy zúčastnili kvízu v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”. Kvíz sa konal v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Žiaci veľmi úspešne reagovali na témy: domáce a svetové dejiny, história, politika, ekonomika a geografia. Získali veľmi pekné 3. miesto, knižné odmeny, prehliadku fakulty a besedu s dekanom doc. PhDr. Baranislavom Kováčikom, PhD. MBA. Do galérie Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu" boli pridané fotografie.

     • Diskusia so študentmi- Holokaust

     • 27.11.2018 sa náš Realizačný tím Škola bez nenávisti spolu s ďalšími spolužiakmi zúčastnil diskusie na tému ľudských práv na príklade židovskej menšiny počas holokaustu. Diskusiu viedla odborníčka a skúsená lektorka v témach holokaustu a historickými udalosťami druhej svetovej vojny - Michala Lônčíková z Dokumentačného strediska holokaustu. Do galérie Diskusia so študentmi- Holokaust boli pridané fotografie.

     • Stretnutie s konzultantom JA Firmy EQUIPO

     • Dňa 29.11.2018 sa študenti JA Firmy EQUIPO stretli so svojim konzultantom Ing. Dušanom Vajdom, ktorý je zároveň členom dozornej rady tejto akciovej spoločnosti. Kto je konzultant? Konzultant je dobrovoľník z praxe. Učiteľ JA Aplikovanej ekonómie a dobrovoľný konzultant z podnikateľskej praxe spoločne tvoria tím, ktorý študentov vedie teoretickou aj praktickou časťou vyučovania. Toto unikátne spojenie pomáha vytvoriť most  medzi školou - teóriou a realitou, praxou. Konzultant by sa mal snažiť tiež motivovať celý tím a snažiť sa, aby študenti dosahovali ich stanovené ciele v danom čase. Konzultant by nemal pôsobiť ako osoba, ktorá vydáva príkazy, organizuje a riadi činnosť JA Firmy. Mal by byť nápomocný učiteľovi a študentom pri hľadaní alternatívnych riešení. Mal by podporovať a inšpirovať študentov k úspechu. A o toto sa Ing.Vajda na stretnutí so študentmi snažil. V úvode im porozprával o svojom prvom pracovnom pohovore, svojej kariérnej ceste, pracovných úspechoch a koníčkoch. A potom prišli na rad študenti, ktorí sa na stretnutie riadne pripravili. Každý viceprezident porozprával o práci svojho oddelenia. Konzultant vnímavo počúval a svojimi radami sa snažil žiakov motivovať k ešte lepším výsledkom. Myslím, že žiakom stretnutie s konzultantom veľa dalo a v závere mu poďakovali potleskom.

      Do galérie Stretnutie s konzultantom JA Firmy EQUIPO boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
  • Fotogaléria

   • Show your talent 2019
   • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
   • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
   • Súťaž iBOBOR
   • Innovation Camp
   • Deň študentov
   • IMPRO CUP
   • Futsalový turnaj o pohár RŠ
   • Terakotová armáda
   • DOD 2019
   • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
   • November 1989 a čo bolo potom
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/