• Začiatok školského roka 2019/2020
     • Začiatok školského roka 2019/2020

     • Prázdniny pomaly končia a škola sa blíži. V pondelok 2.9.2019 začíname a tešíme sa na všetkých našich žiakov :-) Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční na školskom ihrisku o 8:15 hod.

      Zraz žiakov 1.ročníka o 8:00 hod pred budovou školy.

      Zraz žiakov 2. 3. 4. ročníka o 8:10 hod na školskom ihrisku.

    • EXTERNÉ ŠTÚDIUM- II. kolo prijímacích skúšok
     • EXTERNÉ ŠTÚDIUM- II. kolo prijímacích skúšok

     • 28.8.2019 o 9:00 v učebni 315 sa uskutoční II.kolo prijímacích skúšok na externé štúdium pre prihlásených žiakov

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
  • Fotogaléria

   • Show your talent 2019
   • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
   • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
   • Súťaž iBOBOR
   • Innovation Camp
   • Deň študentov
   • IMPRO CUP
   • Futsalový turnaj o pohár RŠ
   • Terakotová armáda
   • DOD 2019
   • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
   • November 1989 a čo bolo potom
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/