• Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec

     • 19.11. sa žiaci II.BIII.C pod vedením Ing. Ivety Mercellovej a Ing. Tibora Lešniaka zúčastnili exkurzie do BEKAERT a.s Hlohovec a Sládkovičovo – dvoch najväčšiích závodov v Európe. Podrobnejšie informácie o exkurzii nájdete tu:BEKAERT pdf. Do galérie Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec boli pridané fotografie.

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • V piatok 22.11.2019 majú žiaci riaditeľské voľno.

     • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus

     • 19.11.2019 sa študenti I.B triedy oboznámili s minulosťou a súčasnosťou kovovýroby v zlievarenskom závode ZLH Plus a.s. v Hronci. Získali znalosti o výrobe tvárnej liatiny v kuplovej peci, mohli nahliadnuť do procesu tavenia, videli liatie žeravej hmoty do foriem vytvorených v modelárskom stredisku a finálnu úpravu odliatkov pre vagónky v celej Európe. Študenti navštívili miestnu zvonicu a historické múzeum s výrobkami každodennej potreby, ktoré v zlievarni vyrábali v minulosti. Do galérie Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus boli pridané fotografie.

     • Súťaž iBOBOR

     • V dňoch 12.11 a 14.11 sa aj naši žiaci zapojili do informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Výsledky boli uspokojivé, štyria žiaci skončili ako úspešní riešitelia nad 50 bodov s diplomom. Sú to nasledovní žiaci v kategórii Juniori: Tomáš Škamla – I.B, Klaudia Dúbravová – I.B, Martina Lietavová  -  I.L a Martin Vernársky  -  I.L. Výsledky si môžete pozrieť tu: sprava_iBOBOR. Do galérie Súťaž iBOBOR boli pridané fotografie.

     • Innovation Camp

     • Budúcnosť bankovníctva bude vyzerať inak. Aj naši žiaci svoje predstavy o fungovaní bánk odprezentovali pred odbornou porotou zo Slovenskej sporiteľne. A ako vidia žiaci banky budúcnosti? Platobné karty, bankovky a mince už nebudú fyzicky existovať. Budeme používať biometriu, hologram a virtuálnu menu. Banky budú využívať energeticky obnoviteľné zdroje a vzdelávať klientov vo finančnej oblasti naprieč generáciami. Veríme, že nás čaká skvelá budúcnosť. Víťazom súťaže Innovation Camp gratulujeme. Z našej školy sa na 3.mieste umiestnila Jaroslava Chromiaková z IV.L. V rôznych tímoch súťažili aj Eva Jovnašová, Miroslav Karlík, Marek Strelec a Tomáš Berko – študenti z triedy IV.L zapojení do programu Viac ako peniaze. Všetko sa udialo 13.novembra 2019 V priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave.  Do galérie Innovation Camp boli pridané fotografie.

     • Deň študentov

     • Do galérie Deň študentov boli pridané fotografie.

      18.11.2019 sa tradične stretli členovia Žiackej školskej rady s vedením školy pri príležitosti Dňa študentov.

     • IMPRO CUP

     • Do galérie IMPRO CUP boli pridané fotografie.

      28.10. 2018 sa uskutočnila súťaž Impro Cup v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. Vyvrcholili ňou tréningy improvizácie Improvizuj na M, s cieľom využiť nadobudnuté poznatky študentov, zaujať ďalších študentov a pedagógov v publiku pre využívanie podobných aktivít v budúcnosti. 

     • Futsalový turnaj o pohár RŠ

     • Do galérie Futsalový turnaj o pohár RŠ boli pridané fotografie.

      14.11.2019 sa odohral tradičný futsalový školský medziročníkový Turnaj o pohár riaditeľky školy. Z víťazstva sa tešili (tabuľka vo fotogalérii) najskúsenejší žiaci štvrtého ročníka (vo fotogalérii č.4) Turnaj bol zároveň generálkou našich reprezentantov, ktorí sa onedlho zúčastnia medziškolského turnaja vo futsale.

     • Terakotová armáda

     • Do galérie Terakotová armáda boli pridané fotografie.

      13.11.2019 sa trieda I.L zúčastnila exkurzie v Lučenci. V miestnej Synagoge si prehliadli veľkú výstavu a film o svetoznámej čínskej terakotovej armáde spojenú s výtvarnými tvorivými dielňami

     • DOD 2019

     • 6. novembra sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Veríme, že sa Vám u nás páčilo. My sa na Vás tešíme ako no na Do galérie DOD 2019 boli pridané fotografie.

     • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019

     • V rámci Týždňa vedy a techniky na škole prebehla aj prezentácia projektu "Prax dopravákov pre potreby praxe II" mladším spolužiakom,  žiakom druhého a tretieho ročníka všetkých študijných odborov. Účastníci projektu sa podelili o svoje skúsenosti a snažili sa motivovať spolužiakov k zúčastňovaní sa na podobných projektoch v budúcom období.Do galérie Prezentácie Erasmus+ 2018/2019 boli pridané fotografie.

     • November 1989 a čo bolo potom

     • 6.11. sa v študovni Krajskej knižnice Ľ. Štúra konala prednáška a následne aj diskusia venovaná historickému medzníku našich novodobých dejín Novembru 1989. Lektorom podujatia bol renomovaný historik z Ústavu pamäti národa Mgr. Patrik Dubovský, PhD., ktorý našim žiakom priblížil hektické udalosti tohto obdobia.

      "Pád komunizmu priniesla v našich podmienkach Nežná revolúcia. Systém zaťažený zločinom a neslýchaným utrpením nevinných obetí sa skončil "nežne", bez odvety..." (Štefan Paulíny, politický väzeň). Do galérie November 1989 a čo bolo potom boli pridané fotografie.

     • Oblastné kolo v PIŠQWORKÁCH

     • 7.11.2019 sa naši žiaci zúčastnili oblastného kola v strategickej hre piškvorky. Hlavným cieľom projektu pIšQworky je vzbudiť v mladých ľuďoch zdravé sebavedomie, spoluprácu v tíme a podporiť ich súťaživosť, logické uvažovanie i trpezlivosť. Do galérie Oblastné kolo v PIŠQWORKÁCH boli pridané fotografie.

     • Šťastie po záruke

     • V mesiaci október sa už tradične každý rok koná preventívna akcia Šťastie po záruke. Tento rok sa jej naši prváci zúčastnili 28.10. a v rámci nej absolvovali zaujímavé prednášky na tému protidrogovej prevencie. Lektormi boli Mgr. Sylvia Tichá z CPPPaP Zvolen a Ing. Pavel Klimo, ktorý sa dlhodobo venuje problematike drogových závislostí. Do galérie Šťastie po záruke boli pridané fotografie.

    • DOTAZNÍK -zvýšenie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl
     • DOTAZNÍK -zvýšenie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl

     • Jednou z hlavných priorít v oblasti školstva BBSK je zvýšenie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl. Keďže potrebujú poznať názory všetkých zúčastnených strán, pre študentov stredných škôl pripravili dotazník, ktorý im poskytne pohľad z vašej  (študentskej) strany. Týmto Vás chceme, študenti, poprosiť o spoluprácu pri vyplnení dotazníka- https://www.surveymonkey.com/r/SS_BBSK_KP. 

    • HLASUJTE!!!!
     • HLASUJTE!!!!

     • Hlasujte za našu školu a môžete ju dostať na NOVÝ LEVEL!!!! Stačí poslať sms v tvare NNL TLF na číslo 6662.  Viac informácií nájdete na: https://nanovylevel.sk/  -vybrať zo zoznamu našu školu.

     • Deň otvorených dverí- 6.november 2019

     • o 9:00 a 13:00

     • HALLOWEEN

     • Najlepších 5 masiek, ktoré prídu 25.10.2019 majú šancu vyhrať ŽOLÍKA. Najlepšie 3 triedy, ktoré budú vyzdobené 24.10. do 13:10, budú odmenené špeciálnou cenou. 25.10 cez 4 vyučovaciu hodinu HALLOWEENSKY FILM.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Show your talent 2019
  • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
  • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
  • Súťaž iBOBOR
  • Innovation Camp
  • Deň študentov
  • IMPRO CUP
  • Futsalový turnaj o pohár RŠ
  • Terakotová armáda
  • DOD 2019
  • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
  • November 1989 a čo bolo potom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/