• Stretnutie s konzultantom JA Firmy EQUIPO

     • Dňa 29.11.2018 sa študenti JA Firmy EQUIPO stretli so svojim konzultantom Ing. Dušanom Vajdom, ktorý je zároveň členom dozornej rady tejto akciovej spoločnosti. Kto je konzultant? Konzultant je dobrovoľník z praxe. Učiteľ JA Aplikovanej ekonómie a dobrovoľný konzultant z podnikateľskej praxe spoločne tvoria tím, ktorý študentov vedie teoretickou aj praktickou časťou vyučovania. Toto unikátne spojenie pomáha vytvoriť most  medzi školou - teóriou a realitou, praxou. Konzultant by sa mal snažiť tiež motivovať celý tím a snažiť sa, aby študenti dosahovali ich stanovené ciele v danom čase. Konzultant by nemal pôsobiť ako osoba, ktorá vydáva príkazy, organizuje a riadi činnosť JA Firmy. Mal by byť nápomocný učiteľovi a študentom pri hľadaní alternatívnych riešení. Mal by podporovať a inšpirovať študentov k úspechu. A o toto sa Ing.Vajda na stretnutí so študentmi snažil. V úvode im porozprával o svojom prvom pracovnom pohovore, svojej kariérnej ceste, pracovných úspechoch a koníčkoch. A potom prišli na rad študenti, ktorí sa na stretnutie riadne pripravili. Každý viceprezident porozprával o práci svojho oddelenia. Konzultant vnímavo počúval a svojimi radami sa snažil žiakov motivovať k ešte lepším výsledkom. Myslím, že žiakom stretnutie s konzultantom veľa dalo a v závere mu poďakovali potleskom.

      Do galérie Stretnutie s konzultantom JA Firmy EQUIPO boli pridané fotografie.

     • I.L v Knižnici Ľ.Štúra vo Zvolene

     • Do galérie I.L v Knižnici Ľ.Štúra vo Zvolene boli pridané fotografie.

      22.11.2018 navštívila trieda I.L Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

      Absolvovali informatickú hodinu o službách, ktoré poskytuje knižnica svojim užívateľom.

     • Workshop Post Bellum

     • Workshop a diskusia so študentmi na témy súvisiace s ľudskými právami, prevenciou xenofóbie a šírením dezinformácií. Takúto možnosť zážitkového učenia mali 28.11.2018 žiaci z II.BT triedy. Interaktívna forma umožňuje zapojenie sociálnej a emočnej inteligencie a prostredníctvom zážitku žiakov vedie k tolerancií a porozumeniu. Workshop zabezpečila skúsená lektorka z OZ Post Bellu. Do galérie Workshop Post Bellum boli pridané fotografie.

     • Teplákový deň

     • 29.11.2018 sa konal teplákový deň na našej škole...👖👖Toto sú žiaci, ktorí prišli v teplákoch a získali sladkú odmenu 😉😁

    • Vedomostná súťaž EXPERT
     • Vedomostná súťaž EXPERT

     • 29.11.2018 sa uskutočnila vedomostná súťaž EXPERT . Čiastočné výsledky budú zverejnené 21.decembra 2018 na webovej stránke www.sutazexpert.sk a kompletné výsledky najneskôr 15.januára 2018

    • Boli sme vo finančnom parku FLiP vo Viedni
     • Boli sme vo finančnom parku FLiP vo Viedni

     • Dňa 28.11.2018 sa žiaci Šucha Sebastian IV.D, Jaroslava Chromiaková  III.L a Natália Ondrisová III.L zúčastnili exkurzie do finančného parku Flip vo Viedni, ktorá bola odmenou za účasť na projekte finančnej gramotnosti. Erste Financial Life Park, alebo skrátene FLiP, ponúka 1 500 m2 interaktívnej výstavnej plochy, tematické stanovištia a priestory určené na semináre a workshopy. Toto inovatívne centrum finančného vzdelávania, ktoré sa nachádza v Erste Campus, sprostredkúva návštevníkom informácie o dôležitosti financií v osobnom živote a takisto o úlohe bánk v hospodárstve.

      Žiaci sa vo FLiP-e počas dvojhodinovej prehliadky dozvedeli zaujímavé informácie zo sveta financií a naučili sa, ako rozumne hospodáriť s peniazmi. Celá prehliadka prebiehala hravou formou.

      Päť stanovíšť vysvetlili žiakom financie interaktívnou formou:

      • Konfigurátor – Plánovanie rozpočtu a vyhodnotenie,
      • Stretnutie s realitou – Finančné rozhodnutia a ich dôsledky,
      • Trezor – Kartová hra, ktorá nabáda k diskusii o cenách a hodnote,
      • Fórum názorov – Ekonomické témy a argumenty pre a proti,
      • Mysli globálne – Čo a ako spolu súvisí v globalizovanom svete, 

      Do galérie Boli sme vo finančnom parku FLiP vo Viedni boli pridané fotografie.

     • Hodiny OBN s mestským policajtom

     • V mesiaci november besedovali naši prváci na hodinách OBN s pánom inšpektorom Michalíkom, koordinátorom prevencie kriminality Mestskej polície Zvolen, na tému požívania alkoholu mladistvými. Pán inšpektor svoje pútavé rozprávanie obohatil aj o skúsenosti s mladistvými z vlastnej praxe. Do galérie Hodiny OBN s mestským policajtom boli pridané fotografie.

     • FLORBAL - medziročníkový turnaj o pohár RŠ

     • Do galérie FLORBAL - medziročníkový turnaj o pohár RŠ boli pridané fotografie.

      V utorok 27.11.2018 sa v školskej telocvični uskutočnil medziročníkový turnaj o pohár RŠ vo florbale.

      Poradie:

      1. III.ročník    14:10   6 bodov

      2. II. ročník    15:12   6 bodov

      3. I. ročník     10:13   3 body

      4. IV. ročník   10:14   3 body

      Víťazné družstvo tvorili:

      Jaďuď, Poliak - III.A, Kamenský III.BT, Harazín, Strelec a Tomaška III.L

     • Burza SŠ v Leviciach

     • Na Burze SŠ v Leviciach sme našli veľa priaznivcov našej školy a okrem iného aj model autíčka na vodíkový pohon z Tlmáč.Takto sa skamarátili. Do galérie Burza SŠ v Leviciach boli pridané fotografie.

     • Zážitkové učenie v Atlantis Center v Leviciach

     • V stredu 14.11.2018 sa žiaci tried I.AT a II.BT zúčastnili Zážitkového učenia z matematiky, fyziky a informatiky v zábavnom centre ATLANTIS Levice. Zážitky z objavovania, vzdelávanie interaktívnym spôsobom aj relax, pri ktorom lepšie môžeme porozumieť svetu, v ktorom žijeme. Žiaci zažili 9D simulátor, dozvedeli sa o Umelej inteligencii- vyskúšali si ako s ňou správne komunikovať- s dalmatínom Zoomer, robotom Ziggy, ale aj Macrobotom a zajazdili si na hoverboarde. Do galérie Zážitkové učenie v Atlantis Center v Leviciach boli pridané fotografie.

     • DOD 2018

     • Takto to vyzeralo na poslednom Dni otvorených dverí na Strednej priemyselnej škole dopravnej. Veľa zaujímavých otázok od budúcich študentov. Veríme, že sa vám u nás páčilo 😊. Do galérie DOD 2018 boli pridané fotografie.

    • Týždeň vedy a techniky
     • Týždeň vedy a techniky

     • Program Týždňa vedy a techniky 2018 na SPŠ dopravnej vo Zvolene nájdete tu: program

     • Šťastie po záruke

     • V mesiaci október sa každý rok už tradične koná preventívna akcia Šťastie po záruke. Tento rok sa jej zúčastnili naši prváci 25.10. a v rámci nej absolvovali zaujímavé prednášky na tému protidrogovej a protikriminálnej prevencie. Do galérie Šťastie po záruke boli pridané fotografie.

     • Deň otvorených dverí

     • Pozývame všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 7.novembra 2018 v časoch od 9:00 a 13:00.

     • Oblastné kolo súťaže PIŠQWORKY

     • Prvýkrát sme sa prihlásili do súťaže v hre piškvoriek, ktorá sa uskutočnila 5.11.2018 v Banskej Bystrici. Mali sme 2 družstvá a len o bod nám unikol postup do semifinále. Do galérie Oblastné kolo súťaže PIŠQWORKY boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Show your talent 2019
  • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
  • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
  • Súťaž iBOBOR
  • Innovation Camp
  • Deň študentov
  • IMPRO CUP
  • Futsalový turnaj o pohár RŠ
  • Terakotová armáda
  • DOD 2019
  • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
  • November 1989 a čo bolo potom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/