• Exkurzia v KKĽŠ

     • Do galérie Exkurzia v KKĽŠ boli pridané fotografie.

      V októbri sme so žiakmi 1. ročníka uskutočnili exkurzie do Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene

     • Prezentácie ERASMUS+ 2018/19

     • Prezentácia Erasmus+ učiteľom a spolužiakom. Dňa 16.10.2019 prebehli na pôde školy prezentácie účastníkov projektu "Prax dopravákov pre potreby praxe II." Keďže projekt bude končiť 30.11.2019 chceme, aby sa informácie o projekte dostali ku spolužiakom a širokej verejnosti. Účastníci projektu si vypracovali prezentácie z jednotlivých firiem a priblížili  učiteľom  a  spolužiakom ich pohľad na projekt.

     • Zábavná autoškola Zvolen

     • Dňa 14.10.2019 sa v priestoroch Autoškoly Gonda vo Zvolene konalo posledné stretnutie žiakov našej školy s deviatakmi základných škôl v rámci rovesníckeho programu Zábavná autoškola. Zúčastnili sa ho žiaci deviateho ročníka zo VI.ZŠ a I.ZŠ vo Zvolene. Tešíme sa na stretnutie s deviatakmi na pôde našej školy počas Dňa otvorených dverí 6.11.2019. Do galérie Zábavná autoškola Zvolen boli pridané fotografie.

     • Súťaž v PIŠQWORKÁCH

     • Tento rok sa uskutoční 12.ročník v hre piškvorky. Oblastné kolo v turnaji bude 7.11.2019. Prihlásiť sa môžu 5-členné tímy do 25.10.2019 u Piatrikovej alebo Mitterpachovej.

     • Zábavná autoškola Zvolen

     • V priestoroch Autoškoly Gonda na Neresníckej ceste vo Zvolene aj tento rok prebehol ôsmy ročník rovesníckeho programu Zábavná autoškola. Dňa 9.10.2019 sa ho zúčastnili  žiaci deviateho ročníka z IX.ZŠ, V.ZŠ a VII.ZŠ vo Zvolene. Sme veľmi radi, že sa im medzi našimi žiakmi páčilo. Do galérie Zábavná autoškola Zvolen boli pridané fotografie.

     • Vedomostná súťaž EXPERT

     • Prihlásiť sa na súťaž môžete do 25.októbra 2019 u Piatrikovej, uskutoční sa 28.11.2019. V deň súťaže si žiaci vyberajú 2 témy zo šiestich tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy. Úplné znenie pravidiel nájdete na: https://sutazexpert.sk/

     • Zábavná autoškola Detva

     • V priestoroch Autoškoly Gonda v Detve sa 2.10.2019 a 7.10.2019 konal už deviaty ročník Zábavnej autoškoly. Je to rovesnícky program, v ktorom sa  naši žiaci ako inštruktori venujú deviatakom  na jednotlivých stanovištiach. Okrem toho, že sa žiaci deviateho ročníka dozvedeli, že Nehoda nie je náhoda, si zopakovali aj dopravné značky, situácie, mohli si skúsiť simulátor prevrátenia vozidla a veľmi sa im páčilo aj autíčko na hybridný pohon.Do galérie Zábavná autoškola Detva boli pridané fotografie.

    • Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2020/2021
     • Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2020/2021

     • V akademickom roku 2020/2021 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené vysokoškolské štúdium v štyroch denných študijných programoch, a to:

      1. Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 51 študentov),
      2. Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 35 študentov),
      3. Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 46 študentov),
      4. Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 20 študentov).

      Po skončení trojročného bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym, resp. magisterským štúdiom. Podrobnejšie informácie nájdete tu: Akademia_ozbrojenych_sil.pdf

       

     • Noc výskumníkov v BB

     • Naši žiaci z I.AT a I.B sa dnes 27.9.2019 zúčastnili festivalu Noc výskumníkov v Banskej Bystrici. Zaujali ich pestré vedecké stánky a prezentácie rôznych škôl, ale aj vedcov a výskumníkov z rôznych oblastí. Do galérie Noc výskumníkov v BB boli pridané fotografie.

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • V pondelok 30.9.2019 majú žiaci riaditeľské voľno.

     • Exkurzia do TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice

     • Motivačná exkurzia organizovaná Ing. Lešniakom  do TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice sa uskutočnila 19.9.2019.Zúčastnili sa jej vybratí žiaci. po príchode do podniku žiaci najskôr absolvovali úvodnú prednášku o histórii firmy spojenú s poučením o bezpečnosti počas prehliadky výrobných hál. Po ukončení prehliadky výrobnej haly sa žiaci premiestnili do Technického múzea, kde mohli obdivovať širokú škálu vozidiel Tatra. Do galérie Exkurzia do TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice boli pridané fotografie.

    • Začiatok školského roka 2019/2020
     • Začiatok školského roka 2019/2020

     • Prázdniny pomaly končia a škola sa blíži. V pondelok 2.9.2019 začíname a tešíme sa na všetkých našich žiakov :-) Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční na školskom ihrisku o 8:15 hod.

      Zraz žiakov 1.ročníka o 8:00 hod pred budovou školy.

      Zraz žiakov 2. 3. 4. ročníka o 8:10 hod na školskom ihrisku.

    • EXTERNÉ ŠTÚDIUM- II. kolo prijímacích skúšok
     • EXTERNÉ ŠTÚDIUM- II. kolo prijímacích skúšok

     • 28.8.2019 o 9:00 v učebni 315 sa uskutoční II.kolo prijímacích skúšok na externé štúdium pre prihlásených žiakov

     • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”

     • Počas školského roka sa trieda II.L zúčastňovala projektu s názvom: ,,Školy za demokraciu". Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi SŠ, podporujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Program rozvíja kompetencie v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Program tiež stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia. Po skončení projektu sme získali certifikát.

      Informácie nájdete: TU. Do galérie Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu” boli pridané fotografie.

     • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach

     • Žiacka školská rada bola na návšteve v Pliešovciach v ZŠ,kde máme mladších kamarátov v Školskom parlamente. Prezentácia o škole, o výrobe bronzovej dýky, prehliadka školy, chovu zajačikov či ovečiek, ale hlavne nová hra s obrovskou loptou Kinball,v ktorom sú pliešovskí školáci Majstri Slovenska. Šikovní, nadaní, odvážni a možno aj budúci dopraváci. Do galérie Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach boli pridané fotografie.

     • Branná súťaž

     • 15.mája 2019 sa naši branci zúčastnili Krajskej brannej súťaže študentov organizovanej MO SR v Banskej Bystrici. Súťažili 5-členné tímy. Umiestnili sme sa v silnej konkurencii desiatich družstiev na peknom 3.mieste. Našu školu reprezentovali študenti 3.ročníka: Denisa Černáková, Patrik Štulajter, Ján Grenčík, Denis Ostrihoň, Miroslav Karlík, pod vedením Ing. Jakubova. Veľká vďaka patrí Andrejovi Izingovi za poskytnutie airsoftových zbraní na tréning a prostriedky protichemickej obrany. Súťažilo sa na šiestich stanovištiach- topografická orientácia na mape, strelecká súťaž, vedomostný test o ozbrojených zložkách SR, protichemický poplach, prvá pomoc, fyzické testy a 12-minútový beh. Blahoželáme k dosiahnutému výsledku! Naša armáda môže byť hrdá na takýchto brancov a možno aj budúcich vojakov. Do galérie Branná súťaž boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Show your talent 2019
  • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
  • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
  • Súťaž iBOBOR
  • Innovation Camp
  • Deň študentov
  • IMPRO CUP
  • Futsalový turnaj o pohár RŠ
  • Terakotová armáda
  • DOD 2019
  • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
  • November 1989 a čo bolo potom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/