• EXTERNÉ ŠTÚDIUM EDT

     • Prihlášku a ďalšie informácie nájdete: tu

     • Súťaž prvej pomoci SČK

     • 7.mája 2019 sa žiaci našej školy prvýkrát zúčastnili Územného kola súťaže Družstiev prvej pomoci mládeže Slovenského Červeného kríža na Námestí SNP vo Zvolene. Z našej školy súťažili nádejní záchranári III.A- Radka Schmotzerová, Denisa Černáková, Ján Grenčík, III.BT-Andrej Izing, I.L- Katarína Škultíková, Nelly Pokošová pod vedením Ing. Jakubova. Na šiestich stanovištiach poskytovali prvú pomoc "zraneným osobám". Podľa vyjadrenia koordinátorky súťaže SČK sme zadané úlohy zvládli veľmi dobre. Našim záchranárom srdečne blahoželáme! Takto "zachránení" sa zúčastníme aj ďalších ročníkov. Do galérie Súťaž prvej pomoci SĆK boli pridané fotografie.

     • III.A v nitrianskom divadle

     • Do galérie III.A v nitrianskom divadle boli pridané fotografie.

      Byť najlepším sa oplatí ! 

      Presvedčili sa o tom žiaci III.A triedy, ktorí sa v uplynulom školskom roku umiestnili  v prospechu aj v dochádzke na peknom 1. mieste ... za čo im Nadácia Dopravák venovala finančný dar v hodnote 300 €.

      Vďaka tomu mohli stráviť 6. mája 2019 krásny deň v Nitre, spojený s návštevou divadelného predstavenia Zamilovaný Shakespeare v Divadle Andreja Bagara.

      „Naše snaženie sa ešte nekončí, zistili sme, že byť prvým sa oplatí, preto o prvenstvo bojujeme ďalej.“

     • Stavanie mája na dopravnej

     • Zvyk stavať máje existuje v mnohých krajiných dodnes. Aj na "dopravnej" sa naši chlapci "pochlapili" a dnes nám ho postavili :-) a dievčatá ozdobili.

      Do galérie Stavanie mája na dopravnej boli pridané fotografie.

     • JA Veľtrh

     • Boli sme na JA Veľtrhu ... Dňa 9.apríla 2019 sa bratislavské obchodné centrum premenilo na miesto podnikateľských nápadov. Žiaci z celého Slovenska predstavili verejnosti svoje inovatívne a netradičné výrobky. Táto historicky najväčšia súťaž sa konala pod záštitou prezidenta SR. Zúčastnilo sa jej takmer 80 tímov. Vzdelávací program JA Firma sa vyučuje ako súčasť programu JA Aplikovaná ekonómia. Študenti si zakladajú skutočnú firmu simulujúcu akciovú spoločnosť, a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka.  Na 24.ročníku Veľtrhu  sa zúčastnila aj naša JA Firma EQUIPO, ktorú prezentovali žiaci z triedy III.L v zložení Natália Ondrisová-prezidentka, viceprezident pre výrobu Patrik Ľapin a viceprezident personalistiky Marek Strelec. Hoci sa nám vo veľkej konkurencii neušlo pódiové umiestnenie, naši žiaci zvládli prezentovanie firmy a predaj výrobkov skvele.  Vďaka tejto praktickej skúsenosti získavajú možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať a viesť firmu. Do galérie JA Veľtrh boli pridané fotografie.

     • Medzníky 2. svetovej vojny

     • Družstvo vo farbách dopravnej v zložení Milka Poliaková z 1.L, Marek Kucbel z 2.C a Denis Ostrihoň z 3.A nenašlo vo svojej kategórii premožiteľa, a tak postúpilo do oblastného kola tejto súťaže. Odmenou za 1. miesto neboli len vecné ceny, ale aj poznávací zájazd do Bratislavy, ktorý sa uskutoční 11.5. Milka, Marek, Denis, blahoželáme a držíme palce v oblastnom kole! :-) Do galérie Medzníky 2. svetovej vojny boli pridané fotografie.

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

      9.apríla sa na Zvolenskom zámku uskutočnilo regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. V karegórii POÉZIA nás reprezentovali žiačky I.A triedy Zuzana Sliacka a Viktória Belková a v kategórii PRÓZA Natália Skaláková,IV.A, ktorá si v silnej konkurencii vybojovala krásne 2.miesto. GRATULUJEME!

     • Obchodovanie s ľuďmi

     • Prostitúcia, novodobé otroctvo, obchod s ľudskými orgánmi... aj tieto témy sa rozoberali s našimi tretiakmi 11.4. na besede, ktorú viedli školitelia Mgr. Sylvia Tichá z CPPPaP a pán inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície Zvolen. Do galérie Obchodovanie s ľuďmi boli pridané fotografie.

     • SPOLU VYZBIERAME/ UROBÍME VIAC

     • Aj tento rok sme sa rozhodli zapojiť do aktivity Spolu vyzbierame/ urobíme viac. Naša škola  bude upratovať 10.4. – 20 žiakov – úsek okolo Billy a cyklist. chodníka na konci Sokolskej a pokračovať budú smerom na Bakovu jamu cez Zlatý potok. Otvorenie o 8.45 – hala školy

    • KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ
     • KRAJSKÁ PREHLIADKA SOČ

     • Naši víťazi  KRAJSKEJ  PREHLIADKY SOČ

      Termín konania:      5. apríl 2019

      Miesto konania:       SPŠ dopravná Zvolen

      Súťažný odbor 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      2. Návrh mini okružnej križovatky – Glézl Róbert IV.BT

      Súťažný odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      2. Maketa priecestného zabezpečovacieho zariadenia AŽD 71 – Tužinský Peter IV.BT

      Súťažný odbor 15 - Ekonomika a riadenie

      3. Zaradenie nízkokapacitných autobusov v SAD Zvolen, závod Detva  –

          Longauer Roman, Murín Michal IV.A

      Postupujúce práce do

      CELOŠTÁTNEJ  PREHLIADKY SOČ

      Termín konania:      24.-26. apríl 2019

      Miesto konania:       Košice

      Súťažný odbor 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      2. Návrh mini okružnej križovatky – Glézl Róbert IV.BT

      Súťažný odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      2. Maketa priecestného zabezpečovacieho zariadenia AŽD 71 – Tužinský Peter IV.BT

     • Naši siláci triumfovali v okresnom kole

     • Do galérie Naši siláci triumfovali v okresnom kole boli pridané fotografie.

      Siloví päťbojári SPŠ dopravnej - JURAJ BYSTRIANSKY, IV.BT, TOMÁŠ SZARKA, III.A, DENIS OSTRIHOŇ, III.A, MARTIN LINET, III.C, a BENJAMIN GONDOĽ, I.AT - porazili konkurentov zo zvolenských stredných škôl a stali sa víťazmi okresného kola. Gratulujeme!

     • Vedomostný kvíz o drogách

     • Aj tento rok sa naši druháci zúčastnili 26. 3. 2019 na vedomostnom kvíze Drogy, to teda nie!, ktorý organizovala Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene v spolupráci s BBSK, mestom Zvolen a Mestskou políciou vo Zvolene. Sandra Babinská a Štefan Ondriska z 2.L úspešne reprezentovali našu školu a v konečnom hodnotení sa umiestnili na 2. mieste. Blahoželáme! :-) Do galérie vedomostný kvíz o drogách boli pridané fotografie.

     • Prípravné kurzy na prijímacie skúšky. Kritériá pre prijatie

     • Kritériá pre prijatie žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2019/2020 nájdete tu: Kritéria 2019. Všetky informácie ohľadom prijímacích skúšok nájdete v ľavom menu- Prijímacie skúšky.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Show your talent 2019
  • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
  • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
  • Súťaž iBOBOR
  • Innovation Camp
  • Deň študentov
  • IMPRO CUP
  • Futsalový turnaj o pohár RŠ
  • Terakotová armáda
  • DOD 2019
  • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
  • November 1989 a čo bolo potom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/