• Súťaž o najlepšie triedne VIDEO

     • Milí naši žiaci-dopraváci, zapojte sa aj tento rok do milej súťaže, v ktorej máte jedinečnú príležitosť poslať prostredníctvom krátkeho (max.3 min) videa pozdrav a posolstvo svojím učiteľom, pri príležitosti Dňa učiteľov a zároveň získať pre triedu sladkú odmenu!Svoje dielka doneste na USB kľúči do 26.03.2019 do kabinetu č.206.😊

     • Účasť na súdnom pojednávaní

     • Do galérie Účasť na súdnom pojednávaní boli pridané fotografie.

      14.marca sa trieda III.A zúčastnila na súdnom pojednávaní. Aj v súdnej sieni sa dá získať veľa vedomostí. Za predpokladu, že vám informácie z prvej ruky podá skúsená sudkyňa - predsedníčka Okresného súdu vo Zvolene JUDr. Mariana Philadelphyová. Bolo to poučné, záživné, zaujímavé, a napriek vážnym prípadom aj vtipné...

     • Silový päťboj

     • Do galérie Silový päťboj boli pridané fotografie.

      1.3. sa uskutočnili Majstrovstvá školy v silovom päťboji, ktorý pozostáva z 5 disciplín:

      a) zhyby na hrazde

      b) tlak na lavičke

      c) biepsový zhyb

      d) kľuky na bradlách

      e) drep s olympijskou činkou (na max. počet opakovaní)

      Poradie:

      1. Tomáš Szarka, III.A

      2. Denis Ostrihoň, III.A

      3. Juraj Bystriansky, IV.BT

      4. Benjamín Gondoľ, I.AT

     • Lyžiarsky kurz v Tatrách

     • Môže byť lepšia školská akcia, ako skvelý vydarený lyžiarsky kurz v Tatrách zaliatych slnkom?! Naši druháci ho absolvovali v týždni od 11.2. Do galérie Lyžiarsky kurz v Tatrách boli pridané fotografie.

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

     • Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy. FINANČNÁ OLYMPIÁDA ponúkla stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Časový harmonogram súťaže: I. otvorené kolo súťaže - 19.11.2018 o 12:00 hod. - 31.01.2019 o 23:59 hod. II. uzavreté kolo súťaže - 18.02.2019 o 00:00 hod. - 25.03.2019 o 23:59 hod. III. finálové kolo súťaže - koniec mesiaca apríl 2019, presný termín bude finalistom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy. V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Vo finálovom kole, ktoré je organizované prezenčnou formou, je študent odkázaný už iba na svoje finančné vedomosti.  Aj naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do finančnej olympiády. V rámci predmetov ekonomika a financie sa žiaci štvrtých ročníkov testovali. Do II.kola z našej školy postúpil Vernársky Daniel z triedy IV.A. Gratulujeme!!!

     • Školské kolo SOČ

     • 27.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Vyhodnotenie a postupujúce práce nájdete tu. Do galérie Školské kolo SOČ boli pridané fotografie.

     • Diváci na súdnom pojednávaní

     • 21. februára 2019 strávili žiaci 3.C dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene, kde sa presvedčili na vlastné oči, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Vďaka pani predsedkyni súdu JUDr. Mariane Philadelphyovej získali nové poznatky z oblasti trestného práva a tiež im odpovedala na všetky zvedavé otázky. Do galérie Diváci na súdnom pojednávaní boli pridané fotografie.

    • S CHLADNOU HLAVOU NA CESTY
     • S CHLADNOU HLAVOU NA CESTY

     • Tím študentov Level UP sa rozhodol zrealizovať súťaž pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka o bezpečnosti v doprave. Oslovili sponzorov, o priestory požiadali Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Chlapci pripravili kvíz a prednášku o bezpečnosti v doprave. Porota bola zostavená so zástupcov Mestskej polície, Policajného zboru SR a mesta Zvolen. Dňa 20. februára 2019 nastal deň „D“. Privítali 11 trojčlenných tímov detí zo základných škôl zo Zvolena, Sliača a prišli aj žiaci z Hontianskych Nemiec. Ich úlohou bolo vyplniť test, po ktorom nasledoval rozbor otázok a správnych odpovedí. Ako názornú ukážku študenti využili videá rôznych crash testov, animácií ale aj reálnych nehôd. Konečné umiestnenie víťazných tímov bolo nasledovné: 1.miesto ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen; 2.miesto ZŠ Sliač; 3.miesto ZŠ Hontianske Nemce. Víťazné tímy si odniesli vďaka sponzorov zaujímavé ceny v podobe nových slúchadiel, počítačových myší a USB kľúčov. Ale aj tí čo nevyhrali, mali možnosť odniesť si ceruzky s logom našej školy a reflexný prvok v podobe štvorlístka. Veríme, že si predovšetkým všetci zúčastnení odniesli nové poznatky, vďaka ktorým sa budú na cestách správať zodpovednejšie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tom podieľali a podporili nás. Tím Level Up,  SPŠ dopravná vo Zvolene. Do galérie S CHLADNOU HLAVOU NA CESTY boli pridané fotografie.

     • nová FLEX zóna otvorená

     • Vytvorili v škole chill out zónu a ukázali svoj talent. Dnes 21.2.2019 sme na škole slávnostne otvorili novú FLEX zónu, ktorú študenti z tímu Fantastique pripravovali uplynulé týždne. Poriadne sa pri tom namakli, zohnali si palety, vybrúsili ich, natreli farbou, podložili pneumatikami, vyrobili stôl, doniesli vežu... Zvládli to perfektne. Do galérie nová FLEX zóna otvorená boli pridané fotografie.

     • Škola bez nenávisti -workshop pokračuje v Žiari nad Hronom

     • Dňa 21.2.2019 sa žiaci III.A triedy zapojení do programu Škola bez nenávisti stretli so žiakmi IX.B, IX.C a s tromi žiakmi IX.A triedy I.základnej školy v Žiari nad Hronom. Okrem informácií o študijných odboroch na našej škole sa deviataci zúčastnili aj na aktivitách spojených s programom Škola bez nenávisti. Do galérie Škola bez nenávisti -workshop pokračuje v Žiari nad Hronom boli pridané fotografie.

     • CHANGE OF PLAN

     • pozýva všetkých záujemcov o Workshop, ktorý sa uskutoční dňa 26.2.2019

     • Zavítali k nám hasiči :-)

     • V pondelok 18.2.2019 k nám zavítali hasiči zo Zvolena, ktorí žiakom druhého ročníka porozprávali ako sa zachovať v krízových situáciách, ako nešťastiam spojeným s požiarom predchádzať. Odpovedali na zvedavé otázky, porozprávali o neobvyklých zásahoch a na dvore pri školských dielňach predviedli svoju najbežnejšiu techniku. Do galérie Zavítali k nám hasiči :-) boli pridané fotografie.

     • Workshop Predsudky a stereotypy žiaci žiakom ŠBN

     • V rámci projektu Škola bez nenávisti si naši žiaci pripravili pre svojich spolužiakov workshop na tému Predsudky a stereotypy. Väčšinou ľudia súdia druhých podľa prvého dojmu, tmavšej pleti ap., ale ten nemusí byť správny. Na to chceli poukázať naši žiaci, neodsudzovať "iných". Do galérie Workshop Predsudky a stereotypy žiaci žiakom ŠBN boli pridané fotografie.

     • DOD 2019

     • Na Valentína 14.2.2019 bol na našej  škole Deň otvorených dverí. Veríme, že sme vás zaujali. Do galérie DOD 2019 boli pridané fotografie.

     • Naši žiaci v OSN vo Viedni

     • Projekt H2AC odprezentoval náš absolvent Frederik Ďurčo a Marián Hríň, študent tretieho ročníka. Prezentácia sa konala v sídle OSN so špecializáciou na jadrovú energiu vo Viedni, kde zaujala aj veľvyslanca OSN pre Slovenskú republiku p. Mišíka. Súčasťou programu bolo spoznanie infraštruktúry ,,mesta v meste."

     • škola bez nenávisti

     • Pilotný ročník programu Škola bez nenávisti pokračuje workshopmi pre rovesníkov na základných školách s témou "Predsudky, stereotypy..." aj 12.02.2019 na základnej škole Sliač.

     • D O D

     • Tešíme sa na vás 14.2.2019, od 9:00 alebo 13:00.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Show your talent 2019
  • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
  • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
  • Súťaž iBOBOR
  • Innovation Camp
  • Deň študentov
  • IMPRO CUP
  • Futsalový turnaj o pohár RŠ
  • Terakotová armáda
  • DOD 2019
  • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
  • November 1989 a čo bolo potom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/