• Zoznam žiakov

   • K K
   • K KII.AT
   • E K
   • E KII.AT
   • S L
   • S LII.AT
   • L L
   • L LII.AT
   • M M
   • M MII.AT
   • A M
   • A MII.AT
   • M M
   • M MII.AT
   • J P
   • J PII.AT
   • Z S
   • Z SII.AT
   • K S
   • K SII.AT
   • M S
   • M SII.AT
   • D Š
   • D ŠII.AT
   • V B
   • V BII.B
   • M B
   • M BII.B
   • S B
   • S BII.B
   • A B
   • A BII.B
   • M D
   • M DII.B
   • R F
   • R FII.B
   • G G
   • G GII.B
   • A H
   • A HII.B
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Show your talent 2019
  • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
  • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
  • Súťaž iBOBOR
  • Innovation Camp
  • Deň študentov
  • IMPRO CUP
  • Futsalový turnaj o pohár RŠ
  • Terakotová armáda
  • DOD 2019
  • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
  • November 1989 a čo bolo potom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/