• Zoznam žiakov

   • M K
   • M KII.L
   • M M
   • M MII.L
   • M M
   • M MII.L
   • T P
   • T PII.L
   • K P
   • K PII.L
   • N P
   • N PII.L
   • E P
   • E PII.L
   • M Š
   • M ŠII.L
   • K Š
   • K ŠII.L
   • L T
   • L TII.L
   • N T
   • N TII.L
   • M C
   • M CIII.BT
   • S G
   • S GIII.BT
   • D H
   • D HIII.BT
   • M H
   • M HIII.BT
   • J K
   • J KIII.BT
   • P K
   • P KIII.BT
   • S K
   • S KIII.BT
   • D K
   • D KIII.BT
   • L L
   • L LIII.BT
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Show your talent 2019
  • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
  • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
  • Súťaž iBOBOR
  • Innovation Camp
  • Deň študentov
  • IMPRO CUP
  • Futsalový turnaj o pohár RŠ
  • Terakotová armáda
  • DOD 2019
  • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
  • November 1989 a čo bolo potom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/