• Zoznam žiakov

   • P M
   • P MIII.BT
   • K M
   • K MIII.BT
   • R P
   • R PIII.BT
   • R P
   • R PIII.BT
   • S P
   • S PIII.BT
   • L S
   • L SIII.BT
   • M S
   • M SIII.BT
   • D Š
   • D ŠIII.BT
   • F B
   • F BIII.C
   • M F
   • M FIII.C
   • R G
   • R GIII.C
   • T J
   • T JIII.C
   • Ľ K
   • Ľ KIII.C
   • M K
   • M KIII.C
   • J L
   • J LIII.C
   • T L
   • T LIII.C
   • T Ľ
   • T ĽIII.C
   • J M
   • J MIII.C
   • E M
   • E MIII.C
   • N N
   • N NIII.C
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Show your talent 2019
  • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
  • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
  • Súťaž iBOBOR
  • Innovation Camp
  • Deň študentov
  • IMPRO CUP
  • Futsalový turnaj o pohár RŠ
  • Terakotová armáda
  • DOD 2019
  • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
  • November 1989 a čo bolo potom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/