• Realizačný tím

    • Realizačný tím žiakov školy zapojených v školskom roku 2018/19 do pilotného ročníka programu

     Škola bez nenávisti

      III.A

     1.    Černáková Denisa

     2.     Grenčík Ján

     3.     Grešková Natália

     4.     Kamodyová Tamara

     5.     Mozola Marek

     6.     Oravec Roman

     7.     Ostrihoň Denis

     8.     Poliak Tomáš

     9.     Schmotzerová Radoslava

     10.  Struhár Filip

     11. Szarka Tomáš

     12. Šiandorová Veronika

     13. Vajová Radoslava

     14. Vojdášová Sára

     15. Žiak Patrik

      III.BT

     1.   Izing Andrej

     2.   Kandra Filip

     3.   Rafaj Michal

     4.   Obročník Jakub

     5.   Pukan Martin

      

      

     KOORDINÁTORKY  ŠBN s p. RIADITEľKOU

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Školská posilňovňa SYT
  • Hviezdy sú tiché...
  • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/