• Názov projektu    •  

     Názov projektu

      

     Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

     Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

     udeľuje

     Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene

     grant na projekt s názvom:

     „Prax dopravákov pre potreby praxe II“

      

     Číslo projektu:      2018-1-SK01-KA102-046085

     Maximálna výška grantu:  55 948, eur

     Termín stáže:14 dní - od  19.mája 2019 do 1. júna 2019     

     Miesto stáže:       Česká republika ( Ostrava, Havířov, Kopřivnice)

     Termín dlhodobej stáže :   júl až september 2019 – 90 dní

     Miesto stáže:       Česká republika ( Havířov, Autochodura, s.r.o.)

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Zábavná autoškola Zvolen
  • Vedomostná súťaž EXPERT
  • Nástenka Erasmus+.
  • Zábavná autoškola Zvolen
  • Zábavná autoškola Detva
  • Noc výskumníkov v BB
  • Exkurzia do TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice
  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/