• Zoznam žiakov

   • Klaudia Antolíková
   • Klaudia AntolíkováI.AT
   • Vanessa Babiaková
   • Vanessa BabiakováI.AT
   • Marek Badinka
   • Marek BadinkaI.AT
   • Patrik Bachroň
   • Patrik BachroňI.AT
   • Justin Berky
   • Justin BerkyI.AT
   • Marek Berky
   • Marek BerkyI.AT
   • Erik Blahuta
   • Erik BlahutaI.AT
   • Martin Bozalka
   • Martin BozalkaI.AT
   • Jana Brucháčová
   • Jana BrucháčováI.AT
   • Jozef Dunka
   • Jozef DunkaI.AT
   • Michal Ďuriš
   • Michal ĎurišI.AT
   • Adam Fedor
   • Adam FedorI.AT
   • Oliver Gabáni
   • Oliver GabániI.AT
   • Patrik Gajan
   • Patrik GajanI.AT
   • Richard Galamb
   • Richard GalambI.AT
   • Lucia Emília Hanková
   • Lucia Emília HankováI.AT
   • Samuel Hrnko
   • Samuel HrnkoI.AT
   • Marek Kán
   • Marek KánI.AT
   • Adrián Kasar
   • Adrián KasarI.AT
   • Matúš Kliman
   • Matúš KlimanI.AT
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Vedomostná súťaž EXPERT
  • Nástenka Erasmus+.
  • Zábavná autoškola Zvolen
  • Zábavná autoškola Detva
  • Noc výskumníkov v BB
  • Exkurzia do TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice
  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/