• ROZVRH 1.polrok

    •  

                             ROZVRH HODÍN PRE EXTERNISTOV na školský rok 2019/2020

     Vyučovacie hodiny: 

     1. 15:15 - 16:00
     2. 16:05 - 16:50
     3. 16:55 - 17:40
     4. 17:45 - 18:30
     5. 18:35 - 19:20

      

      

     1.týždeň

     2.týždeň

     3.týždeň

      

     11.09.2019

     streda

     16.09.2019

     pondelok

     18.09.2019

     streda

     23.09.2019

     pondelok

     25.09.2019

     streda

     30.9.2019

     pondelok

     1. hodina

     ELK

     DPR

     ELK

     ELK

     ELM

     ELK

     2.hodina

     ELK

     ODK

     ELK

     ELK

     ELM

     ELK

     3.hodina

     ELK

     ODK

     ELK

     ELK

     ELM

     ELK

     4.hodina

     ELK

     API

     API

     ETS

     API

     DPR

     5.hodina

     EKO

     API

     API

     ETS

     API

     EKO

     4.týždeň

     5.týždeň

     6.týždeň

     7.týždeň

     8.týždeň

     2.10

     streda

     7.10

     pondelok

     9.10

     streda

     14.10

     pondelok

     16.10

     streda

     21.10

     pondelok

     23.10

     streda

     25.10

     piatok

     28.10

     pondelok

     4.11

     pondelok

     ELK

     ELE

     DPR

     ELE

     EDK

     DPR

     ELE

     PRA

     ODK

     ELE

     ELK

     ELE

     EDB

     ELE

     EDK

     ODK

     ELE

     ČHŽ

     ODK

     ELE

     ELK

     ELE

     EDB

     ELE

     EDK

     ODK

     ELE

     8hod

     DPR

     ELE

     ODK

     API

     ODK

     API

     DPR

     ETS

     API

      

     ETS

     API

     ODK

     API

     EKO

     API

     EKO

     ETS

     API

      

     ETS

     API

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Zábavná autoškola Zvolen
  • Vedomostná súťaž EXPERT
  • Nástenka Erasmus+.
  • Zábavná autoškola Zvolen
  • Zábavná autoškola Detva
  • Noc výskumníkov v BB
  • Exkurzia do TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice
  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/