• ROZVRH 1.polrok

    •  

                             ROZVRH HODÍN PRE EXTERNISTOV na školský rok 2021/2022

     Vyučovacie hodiny: 

     1. 15:00-15:45
     2. 15:50-16:35
     3. 16:40-17:25
     4. 17:30-18:15
     5. 18:20-19:05
     1.týždeň 2.týždeň 3.týždeň 4.týždeň
     8.9   14.9 16.9 21.9 23.9 28.9. 30.9.
     streda utorok štvrtok utorok štvrtok utorok štvrtok
     ELM   ELK ELK ELK DPR ELK ELE
     ELM   ELK ELK ELK DPR ELK ELE
     ELM   ELK ELK ELK ETS ELK ELE
     EKO   API ETS API ETS ETS ODK
     EKO   API ETS API EKO ETS ODK
     5.týždeň 6.týždeň 7.týždeň 8.týždeň
     5.10 7.10 12.10 14.10 19.10 21.10 26.10  
     utorok štvrtok utorok štvrtok utorok štvrtok utorok
     ELK ELE ELK ODK ELK ELE DPR  
     ELK ELE ELK ODK ELK ELE DPR  
     ELK ODK ELK ELM ELK ELE API  
     API ODK API ELM API ODK API  
     API EKO API ELM API ODK EKO  

      

     9.týždeň 10.týždeň 11.týždeň 12.týždeň 13.týždeň
     2.11 4.11. 9.11 11.11 16.11 18.11 23.11. 25.11 30.11 2.12
     utorok štvrtok utorok štvrtok utorok štvrtok utorok štvrtok utorok štvrtok
     ELM EDK ELK ELE DPR ELE ELK ELE DPR ELM
     ELM EDK ELK EDK EDS ELE ELK ELE DPR ELM
     ELM ELM ELK EDK EDS ELE ELK ELM DPR ELM
     EDD ELM API EDK ETS ELE API ELM API ELM
     EDD ELM API EDK ETS ELE API ELM API ELM
     14.týždeň 15.týždeň 16.týždeň 17.týždeň 18.týždeň
     7.12 9.12 14.12 16.12. 11.1 13.1. 18.1. 20.1. 25.1. 27.1.
     utorok štvrtok utorok štvrtok utorok štvrtok utorok štvrtok utorok štvrtok
     ELK ELE DPR ELM ETS ELE ELK ODK DPR ELE
     ELK ELM API ELM ETS ELE ELK ODK DPR ELE
     ELK ELM API ELM ETS ELM EKO ELM EDS ELM
     ETS ELM EDD ODK EDS ELM EDD ELM EDS ELM
     ETS ELM EDD ODK EDS ELM EDD ELM EKO ELM

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/