• Organizácie

    • ŽSR, generálne riaditeľstvo

     Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

      

      

     Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

     Driečová 24, 820 09 Bratislava

      

      

     Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

     Driečová 24, 820 09 Bratislava

      

      

     ŽOS Zvolen

     Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen

      

      

      

     BETAMONT, s.r.o., Zvolen

      J. Jesenského 1054/44,  960 03 Zvolen

       

      

      

     VH Autoservis s.r.o.
     Rákoš 9034/5,  960 01 Zvolen

      

      

      

      

     SAD Zvolen a.s.

     Balkán 53, 96001 Zvolen

      

      

      

     AUTO SLOVÁK  ZVOLEN

     Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Zábavná autoškola Zvolen
  • Vedomostná súťaž EXPERT
  • Nástenka Erasmus+.
  • Zábavná autoškola Zvolen
  • Zábavná autoškola Detva
  • Noc výskumníkov v BB
  • Exkurzia do TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice
  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/