• Rada školy

    • Rada školy pri Strednej priemyselnej škole dopravnej

      vo Zvolene, Sokolská 911/94


      

       

     1. Mgr. Dušan Honétzy            - predseda rady školy

     - zástupca pedagogických zamestnancov

      

     2. Ing. Jaroslava Šufliarska     - zástupkyňa pedagogických zamestnancov

      

     3. p. Anna Šramková                -  zástupkyňa ostatných zamestnancov školy

      

     4.  Mgr. Viera Skaláková           -  zástupkyňa rodičov žiakov

      

     5.  p. Anna Malysová                -  zástupkyňa rodičov žiakov

      

     6. Mgr. Petra Puškárová           -  zástupca rodičov žiakov

      

     7. p. Ján Grenčík                       -  zástupca z radov žiakov

      

     8. p. Matej Snopko                    -  delegovaný zástupca BBSK

      

     9. Ing. Stanislav Riša                -  delegovaný zástupca BBSK

      

     10. Mgr. Dáša Gajdošová         -  delegovaná zástupkyňa BBSK

      

     11. Ing. Peter Košík PhD.          -  delegovaný zástupca BBSK


      

      

     Zvolen 17.08.2017


      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Vedomostná súťaž EXPERT
  • Nástenka Erasmus+.
  • Zábavná autoškola Zvolen
  • Zábavná autoškola Detva
  • Noc výskumníkov v BB
  • Exkurzia do TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice
  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/