• FUERZA

     • Toto je náš prvý študentský tím FUERZA v rámci projektu Show your talent, ktorý úspešne zorganizoval svoj projekt Vieš, čo ješ? Tento tím sa rozhodol venovať zdravému životnému štýlu a strave. Okrem prednášky o stravovaní podľa ročných období, študenti spolu s lektorkou pripravili zdravú raňajkovú kašu. Účastníci workshopu si pochutnali na pohostení plnom energie. V závere absolvovali kvíz so sladkou odmenou. Z workshopu si odniesli okrem množstva rád a poznatkov aj darček - biotaniere a príbory s logom tímu. Členovia tímu: Patrik Ľapin, Klaudia Plachá, Martina Melicherčíková, Dominik Hromník, Ing.Renáta Trnovcová. Do galérie FUERZA boli pridané fotografie.

                                        

     • RoboHranie 2019

     • 29.1.2019 na TU Zvolen Katedre výrobnej a automatizačnej techniky sme sa zúčastnili súťaže ROBOHRANIE 2019Náš tím tvorili: Marek Mozola – III.C, Filip Ličko – III.C, Roman Píš – I.C – robot WALL-E a Matej Olšiak –III.C, Tamara Ľuptáková – II.C, Radoslav Franko – I.B – robot FOXIE. Súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov, 13 tímov, bojové pole Sumo, družstvá boli rozdelené do  4 skupín, bojovalo sa systémom v skupinách, naše oba roboty postúpili zo skupiny, tu sme už vo vyraďovacích bojoch nevyhrali. Celkové piate miesto je úspech, žiaci roboty navrhli a skonštruovali, naprogramovali a bojovali. Prvé miesto sme získali v kategórii reklama. Naše video bolo výstižné, stručné, poukázalo hlavne na spoluprácu našej školy s TU Zvolen a samozrejme zachytávalo prácu žiakov od úvodných hodín prípravy, veľký prínos vidím v dobrej práci študentov v oblasti programovania, patrí im veľká vďaka a teším sa na ďalší ročník. Do galérie RoboHranie 2019 boli pridané fotografie.

    • ERASMUS +
     • ERASMUS +

     • Príklady dobrej praxe.                           

      Po výborných skúsenostiach sa opäť vraciame k projektu ERASMUS+ aj v tomto školskom roku. V spolupráci s českou sprostredkovateľskou organizáciou Agamos, s.r.o. má škola v projekte „Prax dopravákov pre potreby praxe II“ zahrnutú nielen krátkodobú mobilitu žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave, ale aj dlhodobú mobilitu Erasmus PRO. V praxi to znamená, že prihlásení žiaci 3.ročníka po splnení podmienok, v termíne od 19.mája do  31.mája 2019 absolvujú odbornú prax v mestách Olomouc, Havířov a Kopřivnice. Študenti  4.ročníka absolvujú dlhodobú 90-dňovú prax v termíne júl až september 2019 v meste Havířov. Podrobnosti nájdete tu

     • Súťaž v písaní na PC

     • Dňa 29.1.2019 na našej škole sa uskutočnila sútaž v písaní na PC. Zúčastnili sa žiaci 1. až 4. ročníka. Rozdeleý boli do dvoch kategórií - začiatočníci a pokročilí.

       

      Kategória: začiatočníci                                                                          

      1. Hronec Milan  I.AT                                                                                          

      2. Škultíková Katarína  I.L

      3. Sliacka Zuzana  I.AT

       

      Kategória: pokročilí

      1. Šuľan Andrej  IV.A

      2. Oťaheľ Jaromír  II.L

      3. Kurtiová Sofia  IV.D

       

       

     • "ROBOHRANIE"

     • Vysokoškoláci majú o nás záujem! Dva tímy žiakov našej školy sa pripravujú v týchto dňoch na pokračovanie technickej súťaže pod názvom "ROBOHRANIE". Držíme im palce! Spolupráca s TU vo Zvolene pokračuje aj v tomto kalendárnom roku. Naši žiaci Ličko, Mozola, Olšiak  trieda III.C, Ľuptáková, Ostrihoň trieda II.C a Franko, Píš trieda I.B sa zúčastnili WORK Shopu 20.12.2018 pod vedením doc. Mgr. Pivarčiovej, PhD. z katedry výrobnej a automatizačnej techniky, ktorá ich oboznámila s projektom ROBOHRANIE. Projekt spočíva v navrhnutí a konštrukcii robota SUMO ROBOTA, jeho naprogramovaní. Vyvrcholením je súťaž, ktorá sa uskutoční 29.1.2019 na akademickej pôde TU Zvolen – katedre výrobnej a automatizačnej techniky dojčlenných družstiev  stredoškolákov a vysokoškolákov. Veľkým prínosom pre žiakov je návrh konštrukcie robota a jeho naprogramovanie. Do galérie "ROBOHRANIE" boli pridané fotografie.

     • Olympiáda v neneckom jazyku

     • Do galérie Olympiáda v nemeckom jazyku boli pridané fotografie.

      17. januára sa nám podarilo obhájiť

      1. miesto v Okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku.

      Za účasti 5 stredných škôl získal najviac bodov Peter Tužinský zo IV.BT triedy.

     • Osudy spútané ostnatým drôtom

     • SPŠ dopravná vo Zvolene pripravila pre žiakov 9. ročníka základných škôl autorskú výstavu s názvom Osudy spútané ostnatým drôtom, ktorá sa nachádza v priestoroch našej školy. Súčasťou výstavy sú obrazy s témou holokaustu a lektorský výklad našich študentov, ktorý je zameraný na osudy slovenských židov počas 2. svetovej vojny. Dĺžka trvania výstavy je jedna vyučovacia hodina a je určená pre jednu triedu (maximálne 25 žiakov + pedagogický dozor). Výstavu môžete navštíviť v termíne od 28. januára do 8. februára 2019. V prípade záujmu kontakt: jankag12@gmail.com   tel.: 0904 927 915. Mgr. Jana Gondová - spoluautorka výstavy

     • Výrobky 3.L z JA firma Equipo

     • Vážená pani riaditeľka, pedagogický zbor a milí žiaci!

      Dovoľte nám ponúknuť Vám naše výrobky 3.L z JA firma Equipo. Na predaj máme tieto produkty:

      Mydielka pre potešenie od 1,5€

      Eko servítky z včelieho vosku 5€

      Svietnik s bombou do kúpeľa a s morskou soľou 3€. Naše výrobky Vám ponúkneme počas prestávok v škole alebo v triede č. 407, 3.L. Teší sa na Vás JA firma Equipo.

     • Finančná gramotnosť

     • Päť stretnutí na zdokonalenie svojej finančnej gramotnosti absolvovali žiaci IV.A triedy v rámci predmetu financie. Lekcie o hospodárení, bývaní, poistení, investovaní a dôchodkoch formou diskusie prednášali školitelia Nadácie Partners.Do galérie Finančná gramotnosť boli pridané fotografie.

     • Dobrovoľníci

     • Dobrovoľníci po roku opäť v klube dôchodcov. Pripravili výzdobu a pomohli pri príprave vianočného večierka. Okrem živého vianočného stromčeka priniesli so svojim programom aj vianočnú náladu. Ostáva len veriť, že sa páčil. Do galérie Dobrovoľníci boli pridané fotografie.

     • Vedecká čajovňa

     • 4.12.2018 sme prijali pozvanie na 1. ročník Vedeckej čajovne, ktorý sa uskutočnil v Aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci podujatia sme absolvovali prednášky zamerané na európsku demokratickú kultúru. Medzi prednášajúcimi boli aj známe osobnosti nášho verejného života - pani sociologička PhDr. Zuzana Kusá, CSc. zo Slovenskej akadémie vied a pán Ing. Ján Lunter - predseda BBSK. Po každej prednáške mali žiaci možnosť diskutovať na danú tému s prednášajúcimi. Do galérie Vedecká čajovňa boli pridané fotografie.

     • FLORBAL - OKRESNÉ KOLO

     • Do galérie FLORBAL - OKRESNÉ KOLO boli pridané fotografie.

      5.12.2018 - Reprezentačné družstvo SPŠ dopravnej vyhralo Okresné kolo vo florbale a postúpilo do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v Detve.

      Víťazná zostava:

      Vernársky, IV.A, Dianiška, IV.BT

      Jaďuď, III.A, Strelec, Tomaška, III.L

      Vozár, II.C, Bálik, Tóth, II.L

      Gondoľ, I.AT, Lalík I.B

       

    • Škola bez nenávisti
     • Škola bez nenávisti

     • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby".

      V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

      1. triedneho učiteľa,

      2. výchovného poradcu,

      3. zástupcov riaditeľa školy,

      4. riaditeľa školy,

      5. linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111,  potrebujem@pomoc.sk

         http://www.ldi.sk/

     • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu"

     • 29.11.2018 sa žiaci II.L triedy zúčastnili kvízu v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”. Kvíz sa konal v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Žiaci veľmi úspešne reagovali na témy: domáce a svetové dejiny, história, politika, ekonomika a geografia. Získali veľmi pekné 3. miesto, knižné odmeny, prehliadku fakulty a besedu s dekanom doc. PhDr. Baranislavom Kováčikom, PhD. MBA. Do galérie Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu" boli pridané fotografie.

     • Diskusia so študentmi- Holokaust

     • 27.11.2018 sa náš Realizačný tím Škola bez nenávisti spolu s ďalšími spolužiakmi zúčastnil diskusie na tému ľudských práv na príklade židovskej menšiny počas holokaustu. Diskusiu viedla odborníčka a skúsená lektorka v témach holokaustu a historickými udalosťami druhej svetovej vojny - Michala Lônčíková z Dokumentačného strediska holokaustu. Do galérie Diskusia so študentmi- Holokaust boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Show your talent 2019
  • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
  • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
  • Súťaž iBOBOR
  • Innovation Camp
  • Deň študentov
  • IMPRO CUP
  • Futsalový turnaj o pohár RŠ
  • Terakotová armáda
  • DOD 2019
  • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
  • November 1989 a čo bolo potom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/