• Prihláška na stáž

    •       PRIHLÁŠKA NA ODBORNÚ PRAX V ČESKEJ REPUBLIKE

     Názov projektu: Prax  dopravákov pre potreby praxe

     Číslo projektu:   2015-1-SK01-KA102-008680   

     Predpokladaný dátum realizácie stáže: Máj 2016

     Dĺžka trvania stáže: 14 dní

     Miesto stáže: Česká Republika, Havířov

      

     Meno a priezvisko:

     Trieda:

     Odbor:

     Dátum narodenia:

     Adresa:

     Telefón:

     Email:

     Kontakt na rodičov:

      

     Prehlasujem, že sa záväzne prihlasujem na odbornú prax, konanú v rámci projektu Erasmus+.

     Dátum :                                                                                             Podpis žiaka :

      

     Dátum :                                                                                             Podpis rodiča :

      

      

      

     Príloha : Motivačný list (v rozsahu ½ A4)

      

     Prihláška na stáž.docx

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Zábavná autoškola Zvolen
  • Vedomostná súťaž EXPERT
  • Nástenka Erasmus+.
  • Zábavná autoškola Zvolen
  • Zábavná autoškola Detva
  • Noc výskumníkov v BB
  • Exkurzia do TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice
  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/