• Prihláška na stáž

    •       PRIHLÁŠKA NA ODBORNÚ PRAX V ČESKEJ REPUBLIKE

     Názov projektu: Prax  dopravákov pre potreby praxe

     Číslo projektu:   2015-1-SK01-KA102-008680   

     Predpokladaný dátum realizácie stáže: Máj 2016

     Dĺžka trvania stáže: 14 dní

     Miesto stáže: Česká Republika, Havířov

      

     Meno a priezvisko:

     Trieda:

     Odbor:

     Dátum narodenia:

     Adresa:

     Telefón:

     Email:

     Kontakt na rodičov:

      

     Prehlasujem, že sa záväzne prihlasujem na odbornú prax, konanú v rámci projektu Erasmus+.

     Dátum :                                                                                             Podpis žiaka :

      

     Dátum :                                                                                             Podpis rodiča :

      

      

      

     Príloha : Motivačný list (v rozsahu ½ A4)

      

     Prihláška na stáž.docx

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
  • BASKETBAL
  • O kybernetickej bezpečnosti
  • Burza SŠ v Žiari nad Hronom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/