• 3739 6 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

    • Odborné zameranie: zabezpečovacia a oznamovacia technika

      

     Absolventi sú pripravovaní pre oblasť prevádzky a údržby elektrotechnického vybavenia dopravných prostriedkov, železničných koľajových vozidiel, ako aj mestskej hromadnej dopravy (električiek a trolejbusov) elektrických rozvodových sietí a energetiky v doprave. Absolventi sa môžu uplatniť ako rušňovodiči, dispečeri, technológovia, kontrolóri, energetici, skúšobný technici, či správcovia lanových dráh.

      

     Absolvent má:

      

     * vedomosti o elektrických častiach strojov

     * poznatky o trakčných vozidlách, ich konštrukcii a obsluhe

     * znalosti o elektrických zariadeniach elektrickej trakcie

     * vedomosti z dynamiky koľajových vozidiel

     * poznatky o základnej meracej technike, princípoch a metódach merania

     * vedomosti zo silnoprúdovej elektrotechniky, z výroby a rozvodu elektrickej energie.

      

     Vo všeobecnom bloku voliteľných predmetov si žiaci v priebehu štúdia postupne vyprofilujú svoj odbor

      

     Žiaci odboru majú možnosť po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky bezplatne získať osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR č.718./2002 Z.z. - §21 - "ELEKTROTECHNIK"

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
  • BASKETBAL
  • O kybernetickej bezpečnosti
  • Burza SŠ v Žiari nad Hronom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/