• Naše aktivity

    •  

     1) Spomienkový deň pamiatky holokaustu a obetí rasového prenasledovania

     6. septembra si vybraní žiaci našej školy uctili pamiatku obetí holokaustu a rasového prenasledovania. Okrem iných sa ho zúčastnili primátorka Zvolena pani Balkovičová, predseda VÚC pán Lunter, zástupcovia štátu Izrael, katolíckej a evanjelickej cirkvi na Slovensku, profesor Pavol Traubner,...

     Spomienkové podujatie organizovali Zvolenčania (Jozef Klement) s podporou Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici či Múzeom SNP.

     Po odhalení tabúľ sa účastníci pietnej spomienky presunuli do Technickej univerzity vo Zvolene, kde sa konala konferencia o holokauste na Slovensku za účasti historikov Eduarda Nižňanského a Michaly Lônčíkovej a riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva. Popoludní sa uskutočnilo ešte premietanie filmu o profesorovi Traubnerovi a diskusia o ňom.

     kliknite na galériu fotografií:    

     2) Zážitkové učenie v Múzeum SNP

     Milovníci našej novodobej histórie si prišli na svoje 3.10.2018, kedy sme absolvovali Zážitkové učenie v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Počas prehliadky nás sprevádzal lektor pán Jakub Mičev, ktorý svoj výklad obohatil o zaujímavé fakty z tohto historického obdobia. Prezreli sme si aj vonkajšiu expozíciu.

     kliknite na galériu fotografií:              

     3) Autorská výstava pod názvom "Osudy spútané ostnatým drôtom"

     18.10.2018 bola v priestoroch našej školy slávnostne otvorená autorská výstava pod názvom Osudy spútané ostnatým drôtom. Pozvanie prijali aj hostia: americká výskumníčka Madeline Vadkerty, historik Ivan Kamenec, spisovateľ Peter Juščák, rozhlasová redaktorka Soňa Gyarfášová, Lucia Sotáková z Múzea SNP a rodina Klementová. Žiaci prerozprávali texty, ktoré pozostávali z historických faktov a spomienok preživších židov. Po premiére mali všetci prítomní husiu kožu a slzy v očiach.  Postupne si ju budú môcť prezrieť s lektorským doprovodom všetky triedy.

     kliknite na galériu fotografií:   

      

     4) Workshop Predsudky a stereotypy

     25.10.2018 sme, vďaka dobrovoľníčke Maťke z organizácie INEX, pre náš "Realizačný tím" zrealizovali  Workshop na tému "Stereotypy-predsudky". Žiaci sa aktívne zapájali a niečo nové naučili. Neskôr pripravia takýto workshop pre našich ďalších žiakov.

     kliknite na galériu fotografií: 

     5) Téma kyberšikany na hodinách Informatiky:

     Na hodinách Informatiky v októbri v rámci témy Internet sme so žiakmi 1. ročníkov hovorili o kyberšikane na internete. Žiakov zaujalo video o "veštení od Dava". Jeho podstatou bolo získavanie informácií z internetu o ľuďoch, ktorým akože "veštil". Prekvapivý bol záver-odhalenie triku. Potom nasledovala diskusia o kyberšikane, ich skúsenostiach alebo zlých zážitkoch kamarátov. 

     kliknite na galériu fotografií: 

     6) Protidrogová a protikriminálna prevencia "Šťastie po záruke"

     V mesiaci október sa každý rok už tradične koná preventívna akcia Šťastie po záruke. Tento rok sa jej zúčastnili naši prváci 25.10. a v rámci nej absolvovali zaujímavé prednášky na tému protidrogovej a protikriminálnej prevencie.

     kliknite na galériu fotografií:  

     7) Diskusia so študentmi na tému Holokaust, xenofóbia, rasizmus

     27.11.2018 sa náš Realizačný tím Škola bez nenávisti spolu s ďalšími spolužiakmi zúčastnil diskusie na tému ľudských práv na príklade židovskej menšiny počas holokaustu. Diskusiu viedla odborníčka a skúsená lektorka v témach holokaustu a historickými udalosťami druhej svetovej vojny - Michala Lônčíková z Dokumentačného strediska holokaustu.

     kliknite na galériu fotografií:  

     8) Workshop Post Bellum- xenofóbia, šírenie dezinformácií 

     Workshop a diskusia so študentmi na témy súvisiace s ľudskými právami, prevenciou xenofóbie a šírením dezinformácií. Takúto možnosť zážitkového učenia mali 28.11.2018 žiaci z II.BT triedy. Interaktívna forma umožňuje zapojenie sociálnej a emočnej inteligencie a prostredníctvom zážitku žiakov vedie k tolerancií a porozumeniu. Workshop zabezpečila skúsená lektorka z OZ Post Bellu. 

     kliknite na galériu fotografií:  

     9) Hodiny OBN s mestským policajtom

     V mesiaci november besedovali naši prváci na hodinách OBN s pánom inšpektorom Michalíkom, koordinátorom prevencie kriminality Mestskej polície Zvolen, na tému požívania alkoholu mladistvými. Pán inšpektor svoje pútavé rozprávanie obohatil aj o skúsenosti s mladistvými z vlastnej praxe.

     kliknite na galériu fotografií:  

     10) Umelecké pásmo k výstave o holokauste "Osudy spútané ostnatým drôtom"

     Umelecké pásmo k výstave o holokauste "Osudy spútané ostnatým drôtom" predviedli žiaci postupne všetkým svojim spolužiakom a tiež žiakom Základných škôl vo Zvolene a okolí. Súčastne si mohli prezrieť s lektorským doprovodom výstavu pod názvom "Osudy spútané ostnatým drôtom". V termíne november a január/február.

     kliknite na galériu fotografií:  

     o tom, že sme zaujali aj žiakov zo ZŠ 1, ktorí sa jej zúčastnili 6. a 7.2, sme sa presvedčili aj na facebooku:  

     11) Exkurzia do Koncentračného tábora v Seredi

     Už každoročne sa žiaci, ktorí majú záujem, zúčastňujú Exkurzie do Koncentračného tábora v Seredi. Tak bolo aj tento rok 15.11.2018. Žiaľ, fotenie nebolo povolené.

     12) Návšteva Domova seniorov

     Po minuloročnom dobrom ohlase si aj tento rok naši žiaci pripravili pre seniorov z Domova seniorov predvianočné posedenie s darčekmi, pohostením a programom. Termín-december.

     kliknite na galériu fotografií:    

     13) Workshop Predsudky a stereotypy- žiaci žiakom našej školy

     V rámci projektu Škola bez nenávisti si naši žiaci pripravili pre svojich spolužiakov workshop na tému Predsudky a stereotypy. Väčšinou ľudia súdia druhých podľa prvého dojmu, tmavšej pleti ap., ale ten nemusí byť správny. Na to chceli poukázať naši žiaci, neodsudzovať "iných". Termín: 5.2 7.2.2019

     kliknite na galériu fotografií:   

     14)  Workshop Predsudky a stereotypy- naši žiaci rovesníkom z iných škôl

     Náš workshop pokračuje aj na základných školách, 12.2.2019 sme boli na Sliači.

     kliknite na galériu fotografií:   

     A pokračujeme v Žiari nad Hronom na ZŠ:                             a vo Zvolene na 1.ZŠ:

     kliknite na galériu fotografií:    

     15) diváci na súdnom pojednávaní

     Štvrtok 21. februára strávili žiaci 3.C dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene, kde sa presvedčili na vlastné oči, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Vďaka pani predsedkyni súdu JUDr. Mariane Philadelphyovej získali nové poznatky z oblasti trestného práva a tiež im odpovedala na všetky zvedavé otázky.

     kliknite na galériu fotografií:   

     14.marca sa trieda III.A zúčastnila na súdnom pojednávaní. Aj v súdnej sieni sa dá získať veľa vedomostí. Za predpokladu, že vám informácie z prvej ruky podá skúsená sudkyňa - predsedníčka Okresného súdu vo Zvolene JUDr. Mariana Philadelphyová. Bolo to poučné, záživné, zaujímavé, a napriek vážnym prípadom aj vtipné...

     kliknite na galériu fotografií:  

     16) Vedomostný kvíz o drogách

     Aj tento rok sa naši druháci zúčastnili 26. 3. 2019 na vedomostnom kvíze Drogy, to teda nie!, ktorý organizovala Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene v spolupráci s BBSK, mestom Zvolen a Mestskou políciou vo Zvolene. Sandra Babinská a Štefan Ondriska z 2.L úspešne reprezentovali našu školu a v konečnom hodnotení sa umiestnili na 2. mieste.

     kliknite na galériu fotografií:  

     17) Obchodovanie s ľuďmi

     Prostitúcia, novodobé otroctvo, obchod s ľudskými orgánmi... aj tieto témy sa rozoberali s našimi tretiakmi 11.4.2019 na besede, ktorú viedli školitelia Mgr. Sylvia Tichá z CPPPaP a pán inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície Zvolen.

     kliknite na galériu fotografií:  

     18) „Trinásta komnata“  

     12. 03.2019 sme sa  zúčastnili protidrogového multimediálneho predstavenia, ktorý niesol tajuplný názov „Trinásta komnata“. Predstavenie zrealizovala umelecká agentúra LETart zo Žiliny. Svet drog prirovnala k 13-tej komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť pravdepodobne každý mladý človek. Napriek tomu, že nás na ňu upozorňujú a vystríhajú nás pred jej nástrahami, pokiaľ nepocítime jej zlo na vlastnej koži, neveríme, že je v nej až taký chlad a tma. Každý z nás má možnosť v živote si vybrať tie správne vysvietené dvere!

                                                      

     19) žiacke video k Holokaustu

     kliknite na zobrazenie videa: 

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
  • BASKETBAL
  • O kybernetickej bezpečnosti
  • Burza SŠ v Žiari nad Hronom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/