• Škola bez nenávisti

    •  

     Zapojili sme sa do pilotného ročníka programu "Škola bez nenávisti".

     1)  Interný audit- našou prvou úlohou je vyplnenie dotazníkov. Termín do 18.10.2018.

      

     Linky na dotazníky:

     Žiak: https://goo.gl/forms/UhMzvxGAJ5DDayx32

      

     Rodič: https://goo.gl/forms/r65QfHnQrP3zfpB73

      

     Kolegovia: https://goo.gl/forms/mQw8UQ4EaND0xnqI2

      

     ID ŠKOLY pre vyplnenie v dotazníkoch: SŠZV1801

     Všetkým ďakujeme za seriózne vyplnenie dotazníkov smiley

     2) Tvorba akčného plánu - zostavenie školského realizačného tímu - oživenie programu na škole. Všetkých záujemcov vítame wink

     3) Implementácia - koordinovanie aktivít.

     Čo je našim cielom? - poradenstvo pre žiakov v súvislosti so šikanovaním a netoleranciou

                                      - zrušenie tabu ohľadom šikanovania ap.

                                      - ľahko dostupné kontakty na linky pomoci a relevantné organizácie

                                      - uplatnenie rovesníckeho poradenstva, mentoring pre tých, ktorí potrebujú podporiť

                                      - diskrétny systém nahlasovania incidentov ubližovania

                  

     Školský poriadok nájdete aj tu: školský poriadok

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
  • BASKETBAL
  • O kybernetickej bezpečnosti
  • Burza SŠ v Žiari nad Hronom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/