• Galéria projektu

    • Publicita projektových aktivít v našej škole

      kliknite a rozbalí sa viac smiley

     A takto sme sa školili na školení: Preventívne stratégie pri zvládaní stresu v učiteľskom povolaní

     V rámci kariérneho poradenstva sa naši žiaci zúčastnili Veľtrhu vysokých škôl a zamestnávateľov VAPAC

     Žiaci v zborovni školy absolvovali Odbornú prednášku s p. Menšíkom pracovníkom personálnej agentúry

     Tiež jedna z možností, kde sa môžu uplatniť naši žiaci. K tomu absolvovali prednášku: Personálna stratégia alebo "prečo pracovať pre ŽSR"

     V rámci kariérneho poradenstva naši žiaci 26.7.2015 absolvovali zaujímavé aktivity s UPSVaR "Čo mám robiť po ukončení štúdia"

     Vybavenie učebne 415 novými počítačmi a programom Solid Works

     Vybavenie dielní novými meracími prístrojmi na Meranie a diagnostiku

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
  • BASKETBAL
  • O kybernetickej bezpečnosti
  • Burza SŠ v Žiari nad Hronom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/