• 4. ročník v šk. roku 2019/20

    •  

     NÁVRH VOLITEĽNÝCH PREDMETOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

      

      

     Profilácia

     Celkový                           

     počet

     hodín

      hodinová     

     dotácia

     Voliteľný predmet

     4. ročník – trieda

      

      

      

     IV.A, IV.L

      

      

      

     4

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     Obchodná korešpondencia

     Marketing a manažment

     Financie

     Obchodné právo

     Zasielateľstvo

     Obchodná psychológia

      

     IV.BTt

      

      

     2

      

     2

     2

     2

     2

     Automatizácia

     Energetika

     Ekonomika

     Cvičenia z prevádzky a údržby

     IV.BTb, IV.C

     2

            2   

            2    +

            2

            2

      

     Grafické systémy

     Autoelektronika

     Cvičenia z účtovníctva

     Aplikovaná informatika

      

     + HLAVNÝ PREDMET K PROFILU ABSOLVENTA

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
  • BASKETBAL
  • O kybernetickej bezpečnosti
  • Burza SŠ v Žiari nad Hronom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/