• ROZVRH 2.polrok

    • ROZVRH HODÍN PRE EXTERNISTOV na školský rok 2019/2020 - II. polrok

     Vyučovacie hodiny: 

     1. 15:15 - 16:00
     2. 16:05 - 16:50
     3. 16:55 - 17:40
     4. 17:45 - 18:30
     5. 18:35 - 19:20
     19.týždeň 20.týždeň 21.týždeň 22.týždeň
     29.1. 5.2 10.2. 12.2. 17.2. 19.2. 2.3. 4.3.
     streda streda pondelok streda pondelok streda pondelok streda
     ELE ELE ELE ELK ELM EDK ELM ELM
     ELE ELE ELE ELK ELM EDK ELM ELM
     DPR EKO DPR API ELM EDK ELM ELM
     ETS API ETS API EDB EDD ODK API
     ETS API ETS EKO EDB EDD EKO API

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Školská posilňovňa SYT
  • Hviezdy sú tiché...
  • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/