• Nadpis

    • Program Týždňa vedy a techniky 2018 na SPŠ dopravnej vo Zvolene

      

     05. 11. 2018 pondelok

     PANSOPHIA  - Ing. Karol Herian, PhD.,  

     workshop „Od IQ po EQ“-  zborovňa

     • 08.00 – 09.00 hod.  – I. ročník
     • 09.10 – 10.10 hod.  – II. ročník
     • 10.30 – 11.30 hod.  – III. ročník

     Katedra chémie UMB  - Matej Šuránek, doc. RNDr. Zuzana Melichová ,PhD.

     odborná prednáška „Vodík, ako alternatívne palivo.“ -  uč.315

     • 08.00 – 9.20 hod - III.A + III.B + III.C
     • 09.30 – 11.00 hod – IV.BT + IV.C + IV.AA

     SPŠDo Zvolen  - Róbert Glézl – IV.BT

     odborná prednáška „Bezpečná vzdialenosť vozidiel“ – uč.303

     • 09.35 – 10.20 hod – I. ročník
     • 10.40 – 11.25 hod – II. ročník

     VŠ A. Dubčeka Trenčín  - Martin Korbel, Daniel Medveď

     prezentácia študijných odborov – možnosti štúdia - zborovňa

     • 11.30 – 12.20 hodzáujemcovia  IV. ročník

      

     06. 11. 2018 utorok

     OVB -  Radoslav Černák

     interaktívna edukačná hra „Finančná sloboda“ – uč.411

     • 08.00 – 12.30 hod  - IV.AA+ IV.D

     Odborná exkurzia Letisko Sliač

     • 09.00 – 11.35 hod – IV.C

     Marek Slobodník

     rozprávanie o výprave „Na Jawe a Trabante naprieč Áziou.“ – dolná chodba

     • 09.00 – 10.20 hod – I. ročník
     • 10.30 – 11.25 hod – II. ročník

     RTVS  - Ing. Ľuboš Kasala

     prednáška o význame a fungovaní dopravného spravodajstva Zelená vlna  - zborovňa

     •  10.40 – 11.40 hod – III.L + III.A + IV.AL

     IUVENTA – Ing. Darina Diošiová

     workshop Ponuka projektov pre stredoškolákov  - uč.303

     • 09.30 – 12.25 hod  - vybraní záujemcovia

     Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO – doc. Ing. Kučera

     „Deň kariéry“ na  FEVT  - prezentácie zamestnávateľov – partnerov školy ­- TUZVO              

     • 09.00 – 11.30 hod – IV.BT

      

     07. 11. 2018 streda - Deň otvorených dverí, alebo „Dopravákom na nečisto.“

     (pre žiakov ZŠ, rodičov, výchovných poradcov a záujemcov)

     Úvodné informácie školy a jej partnerov, prezentácie študijných odborov, možností štúdia, dielní, odborných učební, záujmovej činnosti, rozvojových projektov pre žiakov školy

     Partneri, ktorí sa zúčastnia : ŽSR, ZSSK, DHL, OR PZ Zvolen, Agromat, Autoškola Gonda, OZ Team

     • 1. vstup  o   9.00 hod.  – zborovňa, priestory školy
     • 2. vstup  o  13.00 hod. – zborovňa, priestory školy

      

     Plochá dráha Žarnovica – Samuel Chmola a kolegovia technici dolná chodba

     • 8.30 – 9.20 hod.-I.B + II.C

     Slovenská sporiteľňa, SCVC Heuréka

     Konferencia finančnej gramotnosti – Aula ZŠ Námestie mládeže , Zvolen

     • 9.00 – 12.30 hod – súťažný tím + III.L

     DHL – prednáška -  „Škola versus prax“

     • 10.40 hod – IV.A, IV.D  – uč.411

      

     08. 11. 2018 štvrtok

     Elektrotechnická fakulta UNIZA – Ing. Ondrej Hock , PhD.

     interaktívny workshop „Čaro elektroniky a elektrotechniky“ – uč.315

     • 09.00 - 09.25 hod. - IV.BT+III.C
     • 09.35 - 10.20 hod.-  III.BT+ II.C
     • 10.40 – 11.25hod. – II.BT+I.ATT

      Inšpektorát práce Zvolen

      odborná prednáška „Sociálna legislatíva v doprave a pracovno-právne otázky“ - zborovňa

     • 07.50 – 08.35 hod. -IV.C+IV.A  
     • 09.35 – 10.20 hod.- III.A+IV.D

     Technická univerzita Zvolen – doc. Ing. Marián Kučera PhD., doc. Ing. Beňo PhD.

     odborná prednáška „Využitie CAD systémov v praxi a štúdium na TUZVO“ – uč.303

     • 9.35 – 10.20 hod. – III.C+IV.C

     SPŠDo Zvolen  - Erik Giertl – IV.BT

     odborná prednáška „Čiernohronská železnica včera a dnes“ – uč.411

     • 08.40 – 09.25 hod – I.AT+ I.B
     • 09.30 – 10.20 hod – II.BT+ II.L

     SPŠDo Zvolen  - Peter Kubaský – IV.BT

     odborná prednáška „Električková doprava v Bratislave“ – uč.411

     • 10.40 – 11.25 hod – I.L+II.C
     • 11.35 – 12.20 hod – I.AT+ I.B

      

     09. 11. 2018 piatok

     OZ Team – Jaroslav Červinka, Jaroslav Dodok

     2.workshop Show your talent - zborovňa

     • 7.50 – 13.30 hod. – žiaci a učitelia zapojení v SYT

     Strojnícka fakulta UNIZA – Frederik Ďurčo

     beseda „Záujmové aktivity na podporu štúdia na SjF UNIZA“ - uč.303

     • 08.40 – 09.25 hod. – IV.C+IV.BT
     • 09.35 – 10.20 hod. – III.C+III.A

     Záver  - 6.VH názory, návrhy, podnety pre nasledujúci ročník  TVaT  - dotazník 

      

                                                                                               Ing. Romana Trnková - riaditeľka školy

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Školská posilňovňa SYT
  • Hviezdy sú tiché...
  • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/