• 2 % z vašich daní

    • Milí rodičia, kolegovia

     V mene občianskeho združenia  „Dopravák“ sa Vám chceme poďakovať za Vaše príspevky, ktoré ste nám pridelili v rámci  2 % z vašich daní v minulom roku.

     V roku 2018 sa nám podarilo vyzbierať  1985,76  eur (2% z daní). Momentálne na účte občianskeho združenia je   6408,52 Eur.

     Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a zároveň požiadať, aby ste zvážili svoju voľbu pri poukazovaní 2 % z Vašich daní.

     Tak ako minulý rok tak aj teraz, by sme Vás chceli ubezpečiť, že finančné prostriedky, ktoré venujete nášmu združeniu budú použité výhradne pre študentov.  Veríme, že tieto financie využijeme zmysluplne.

     Na konci školského roka sme odmenili najlepších študentov finančnou čiastkou. Študenti triedy s najlepšou dochádzkou a prospechom dostanú príspevok na odbornú exkurziu podľa svojho výberu. Prostredníctvom občianskeho združenia sme nakúpili výpočtovú techniku umiestnenú v triedach. Podieľali sme sa na financovaní projektu Show your talent.  Financovali sme technické vybavenie tried.

     V tomto roku plánujeme financovať IT vybavenie v ďalších triedach, aby sme tak pomohli skvalitniť vyučovanie. Chceme opätovne oceniť najlepších študentov s výborným prospechom. Tak isto aj triedy, ktoré sa umiestnia v dochádzke a prospechu na prvom mieste dostanú príspevok na realizáciu odborných exkurzií.  Plánujeme nakúpiť ďalšie technické vybavenie do dielní (náradie) ako aj vybavenie tried.     

     Ďalšie návrhy na použitie  týchto prostriedkov môžete predložiť aj Vy. Vaše návrhy môžete predniesť na  triednych stretnutiach RZ alebo prostredníctvom svojich zástupcov v RR. 

     Samozrejme o použití prostriedkov, Vás  priebežne budeme informovať aj prostredníctvom nástenky pri vrátnici a na webovej stránke. Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dani si môžete vyžiadať od triedneho učiteľa, alebo si ho môžete stiahnuť zo stránky školy.

     Ešte raz Vám srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

                                                                                    Občianske združenie „Dopravák“

      

      

     vyhlásenie o poukázaní 2 % z vašich daní môžete stiahnuť tu: 

     vyhlasenie_2__2020.pdf

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Školská posilňovňa SYT
  • Hviezdy sú tiché...
  • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/