•  

    Modul B: Logistika v doprave

     

    Absolventi nájdu uplatnenie v zasielateľských a dopravných organizáciách na oddeleniach logistiky vo výkonných a riadiacich funkciách zasielateľských, dopravných a logistických organizácií. Uplatnia sa aj na miestach prevádzkových manažérov oddelení logistiky vo veľkých výrobných a distribučných organizáciách pre objednávanie dopravných služieb Absolvent má znalosti o podnikaní v doprave a zasielateľstve a je pripravený na založenie aj vlastnej firmy. 

                                                                            

    Pracovné uplatnenie: - ako pracovník v ekonomických zložkách podniku i v oblasti logistiky ako logista, v zasielateľských a dopravných organizáciách na oddeleniach logistiky vo výkonných funkciách zasielateľov, dispečerov, disponentov, dopravných manažérov, na miestach prevádzkových manažérov a výkonných pracovníkov pre objednávanie dopravných služieb vo výrobných a distribučných organizáciách, colný agent, referent dopravy,...

    - logista, colný agent, autodopravca, pracovník v ekonomických zložkách podniku, v dopravných spoločnostiach, zasielateľských firmách i v oblasti logistiky, v poisťovníctve ako poisťovací agent a likvidátor,...

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/