• Modul C: Cestná doprava a preprava

     

    Absolventi študijného programu cestná doprava sa môžu uplatniť v dopravných podnikoch, priemyselných podnikoch pri riadení dopravných a logistických činností a v štátnej správe pri plánovaní a riadení dopravnej obsluhy v regióne. Uplatnia sa i na miestach prevádzkových pracovníkov a stredných článkoch riadenia pre plánovanie a riadenie dopravnej prevádzky vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej  doprave.

    Pracovné uplatnenie:

    V cestnej a mestskej doprave, vnútrozávodnej doprave, dopravných službách, autoopravárenstve a obchodnej sieti, v špedičných a zasielateľských organizáciách, v dopravnej polícii, ako dispečer, dielenský majster, vedúci dopravy, referent dopravy, ako technik v staniciach technickej kontroly, v dopravnej kontrole, v poisťovníctve ako poisťovací agent a likvidátor, autodopravca, predajca cestných motorových vozidiel a náhradných dielov, prevádzkovateľ auto požičovne, taxi služby a autoservisu, ako aj vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, kalkulant prepravného, reklamant, plánovač, normovač, technik v prevádzke a riadení cestnej  dopravy,...

     

    - dispečer, vedúci dopravy, referent dopravy (sledovanie hospodárenia s pohonnými hmotami, pneumatikami, náhradnými dielmi, evidovaním a rozborom dopravnej nehodovosti, v oblasti školení a vzdelávania vodičov, v dopravnej kontrole, pre kalkuláciu prepravného a pre styk s verejnosťou a inými dopravnými organizáciami), predajca cestných motorových vozidiel, prevádzkovateľ auto požičovne, taxi služby a autoservisu, v staniciach technickej kontroly, dopravný policajt, ako aj vodič MHD, vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy,... 

       

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/