• Modul A: Železničná doprava a preprava

    Absolventi sa uplatnia najmä na základných a stredných stupňoch riadenia železničnej dopravnej a prepravnej prevádzky, ako aj v oblasti ekonomiky železničnej dopravy. Ďalej sa môžu uplatniť v podnikoch s vlečkovými areálmi, v zasielateľských spoločnostiach, u operátorov kombinovanej dopravy, v dopravných útvaroch priemyselných podnikov a orgánov štátnej správy.

    Pracovné uplatnenie: - ako vlakový a vozňový dispečer, výpravca, signalista, vlakvedúci, vedúci dopravy, referent dopravy, kalkulant prepravného, reklamant, účtovník, kontrolór dopravy a prepravy, pracovník zákazníckeho centra, technik v prevádzke a riadení železničnej  dopravy, pracovník v ekonomických zložkách podniku ako i v oblasti logistiky, ...

    - výpravca, osobný a nákladný pokladník, kalkulant prepravného, reklamant, referent prepravy, plánovač, normovač, dozorca prepravy, dispečer,...

     

     

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/