• Priebežné informácie o projekte    •  

     Priebežné informácie o projekte

     V júni 2015 nám Národná agentúra SR schválila projekt v rámci programu Erasmus+ s názvom „Prax dopravákov pre potreby praxe“, ktorý bude trvať od 1.6.2015 do 31.5.2017.

     V súlade s aktivitami popísanými v prihláške sme oslovili žiakov druhých ročníkov, konkrétne sa jednalo o žiakov odboru technika a prevádzka dopravy (triedy II.B a II.C) a odboru prevádzka a ekonomika  dopravy (trieda II.A), aby podali prihlášky na stáž. Boli zverejnené kritériá podľa ktorých sme vyberali z prihlásených  žiakov pätnástich, ktorí sa mali zúčastniť odbornej praxe v Českej republike. Z odboru technika a prevádzka dopravy sa stáže zúčastní jedenásť žiakov a z odboru prevádzka a ekonomika dopravy štyria žiaci.

     V spolupráci so sprostredkovateľskou agentúrou Agamos s.r.o. z Českej republiky sme pre prihlásených a vybratých žiakov vybrali firmy, v ktorých budú vykonávať odbornú prax. V meste Havířov to bol Autodům Vrána s.r.o., Autochodura s.r.o., EUROLINE s.r.o., R autoservis a Čestav Holding a.s..V týchto firmách mali praxovať žiaci odboru technika a prevádzka dopravy, preto sme sa orientovali na autoservis a strojársku firmu. Vzhľadom na to, že v meste Havířov, kde sme boli ubytovaní nebola firma vhodná pre prihlásených žiakov odboru prevádzka a ekonomika dopravy rozhodli sme sa osloviť firmu DHL  Expres (Czech Republik) s.r.o. so sídlom v Ostrave.

     Po vypracovaní a potvrdení príslušných zmlúv mohli naši žiaci nastúpiť na odbornú prax, ktorá trvala od 21.5.2016 do 3.6.2016. Keďže sme chceli využívať európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu ECVET vypracovali sme pre jednotlivé firmy a žiakov vzdelávacie výstupy, ktoré mali počas praxe zvládnuť. Pre autoservisy  sme vypracovali vzdelávací výstup -Výmena oleja v automobile. Pre strojársku firmu - Výroba súčiastok na CNC strojoch a pre firmu DHL  vzdelávací výstup - Práce na pracovisku Ostrava a na pridružených pracoviskách v Karvinej a v Ostrave-Svinove.

     Naši žiaci z tried III.A, III.B a III.C sa úspešne zúčastnili odbornej stáže v už spomínaných firmách v Českej republike. Získali nové poznatky, vedomosti aj zručnosti. Naučili sa samostatnosti a sú pripravení porovnať svoje skúsenosti v zahraničí s praxou vo firmách doma, ktorú budú realizovať v budúcom školskom roku v predmete prax.

     V budúcom školskom roku čaká žiakov, ktorí sa zúčastnili stáže ešte prezentácia stáže pred žiakmi školy a pedagógmi. Podelia sa o svoje zážitky a vedomosti a priblížia žiakom a kolegom  projekt Erasmus+.

     Vzhľadom na to, že sa naši žiaci úspešne zúčastnili odbornej stáže v Českej republike obdržia potvrdenie o vykonaní stáže od zahraničnej firmy a Europass mobility, vďaka ktorému môžu byť zvýhodnení  u budúcich zamestnávateľov.

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Show your talent 2019
  • Exkurzia žiakov do BEKAERT a.s Hlohovec
  • Exkurzia do zlievarenského závodu ZLH Plus
  • Súťaž iBOBOR
  • Innovation Camp
  • Deň študentov
  • IMPRO CUP
  • Futsalový turnaj o pohár RŠ
  • Terakotová armáda
  • DOD 2019
  • Prezentácie Erasmus+ 2018/2019
  • November 1989 a čo bolo potom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/