• Cieľ projektu    • Cieľ projektu

      

     V súčasnej dobe je naša škola jednou z  posledných priemysloviek v Banskobystrickom samosprávnom kraji. To ju zaväzuje k udržiavaniu "priemyslováckej" tradície vysokej kvality vzdelávania a k snahe neustále napredovať. Slogan školy znie :"Život je pohyb, pohyb je doprava!" Je v ňom zakotvená dynamika procesov v neustále sa rozvíjajúcom odvetví dopravy, ktorá sa nachádza vo všetkých oblastiach hospodárstva. Svoje pevne vybudované dobré meno šíri ďaleko za rámec samosprávneho kraja.

     Realizáciou tohto projektu chceme zvýšiť kvalitu odbornej praxe žiakov našej školy, zlepšiť úroveň  ich kľúčových kompetencií a zručností. Prax vo všetkých odboroch bude prebiehať podľa ECVET, to znamená, že každý žiak má určené jednotky vzdelávacích výstupov  a z toho dôvodu ju budeme vedieť  aj správne vyhodnotiť.

     Našim zámerom je, aby sa zahraničnej praxe zúčastnilo čo najviac našich žiakov, lebo túto  skúsenosť  považujeme za  dobrý "odrazový mostík" pri budovaní ich profesijnej kariéry.

     Absolvovaním zahraničnej praxe by sme chceli rozšíriť zorné pole našich žiakov a docieliť, aby si uvedomili rozdiely  v činnosti dopravných podnikov v jednotlivých krajinách. Zároveň by sme chceli, aby si nové odborné skúsenosti priniesli domov a začali ich využívať a aby  im absolvovanie zahraničnej praxe vytvorilo  lepšie podmienky pri hľadaní si práce na pracovnom trhu po ukončení školy v mieste bydliska. Prípadne na európskom trhu práce.

     Realizáciou projektu podporíme  spoluprácu so zahraničnými partnermi, prinesieme si  nové poznatky zo zahraničia, zvýšime kvalitu vyučovania,  umožní nám zvýšiť úroveň a prestíž školy. Zároveň sa zlepší osobný rozvoj našich žiakov a zvýši sa ich šanca nájsť si toho pravého  potencionálneho zamestnávateľa.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Školská posilňovňa SYT
  • Hviezdy sú tiché...
  • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/