• Fotogaléria

    •       OSTRAVA - GEISS, GEISS PARCEL :

                    

     MERCEDES - OSTRAVA: 

               

     a celý fotoalbum si pozrite tu:      

     KOPŘIVNICA- TATRA:

                

     a celý fotoalbum si pozrite tu:  

     Autodům Vrána, S.r.o., Havířov:

     celý fotoalbum si pozrite tu:  

     AUTOCHODURA s.r.o., Havířov:

     celý fotoalbum si pozrite tu:  

     ČD CARGO, a.s., SOKV Ostrava:

     celý fotoalbum si pozrite tu: 

     Nástenka Erasmus+ :

                 

     Prezentácia Erasmus+ učiteľom a spolužiakom:

     Dňa 16.10.2019 prebehli na pôde školy prezentácie účastníkov projektu "Prax dopravákov pre potreby praxe II." Keďže projekt bude končiť 30.11.2019 chceme, aby sa informácie o projekte dostali ku spolužiakom a širokej verejnosti.
     Účastníci projektu si vypracovali prezentácie z jednotlivých firiem a priblížili  učiteľom  a  spolužiakom ich pohľad na projekt.

     celý fotoalbum si pozrite tu:  

      

     Prezentácie projektu "Prax dopravákov pre potreby praxe II" mladším spolužiakom:

     V rámci Týždňa vedy a techniky na škole prebehla aj prezentácia projektu "Prax dopravákov pre potreby praxe II" mladším spolužiakom,  žiakom druhého a tretieho ročníka všetkých študijných odborov. Účastníci projektu sa podelili o svoje skúsenosti a snažili sa motivovať spolužiakov k zúčastňovaní sa na podobných projektoch v budúcom období.

     celý fotoalbum si pozrite tu:  

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
  • BASKETBAL
  • O kybernetickej bezpečnosti
  • Burza SŠ v Žiari nad Hronom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/