• Vybratí žiaci    • ERASMUS+   šk. rok 2018/2019

     Vybratí žiaci z  triedy III.BTt na krátkodobú mobilitu

     P.č.

     Účastníci mobility

     1

     Martin Pukan

     2

     Lukáš Petrinec

     3

     Richard Kostolný

      

     Náhradníci

     4

     Andrej Izing

     5

     Peter Stolár

      

     Vybratí žiaci  z tried III.BTbIII.C  na krátkodobú mobilitu

     P.č.

     Účastníci mobility

     1

     Michal Kružliak

     2

     Matej Olšiak

     3

     Patrik Pántik

     4

     Martin Kamenský

     5

     Marek Mozola

     6

     Filip Kandra

     7

     Ján Lacko

     8

     Christián Slabecius

     9

     Filip Ličko

      

     Náhradníci

     10

     Jakub Boroš

     11

     Michal Rafaj

     Účastníci  a náhradníci  získajú  informácie   o  prideľovaní bodov,  počte  bodov   a mieste  mobility u  Ing. Mercellovej.

      

     Vybratí žiaci  z tried III.AIII.L  na krátkodobú mobilitu

     P.č.

     Účastníci mobility

     1

     Černáková Denisa

     2

     Chromiaková Jaroslava

     3

     Karlík Miroslav

     4

     Ľapin Patrik

     5

     Ondrisová Natália

     6

     Oravec Roman

     7

     Ostrihoň Denis

     8

     Strelec Marek

     9

     Vajová Radoslava

     10

     Viteková Andrea

     11

     Vojdášová Sára

     12

     Žitkóová Kristína

      

     Náhradník

     13

     Mozola Marek

      

     Účastníci  a náhradníci  získajú  informácie   o  prideľovaní bodov,  počte  bodov   a mieste  mobility u  Ing. Trnovcovej.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
  • BASKETBAL
  • O kybernetickej bezpečnosti
  • Burza SŠ v Žiari nad Hronom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/