• Personálne obsadenie

    •  Personálna matica

     Por. číslo

     Meno

     Funkcia/ Zaradenie v rámci implementácie projektu (uvádzať podľa potreby tú istú osobu viac krát ak je zaradená pod viaceré funkcie)

     Číslo podpoložky v rozpočte

     Telefón

     E-mail

     Číslo a názov aktivity

     Obdobie vykonávania prác na projekte (MM.RRRR)

      1.

      Ing. Romana Trnková

      Odborný pracovník 1

      

      3.1.1.

      0911 046 293

      trnkova@dopravnazv.sk

      1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

      02.2014

      2.

      Ing. Ľubica Pospíšilová

      Odborný pracovník 2

      

      3.1.2.

      0911 046 294

      pospisilova@dopravnazv.sk

      1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

      02.2014

      3.

      Mgr. Eva Vernárska

      Odborný pracovník 3

      

      3.1.3.

     045/5333 214

     vernarska@dopravnazv.sk

      

      1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

      02.2014

      4.

      RNDr. Anna Maslíková

      Odborný pracovník 5

      

      3.1.4.

     045/5333 214

     maslikova@dopravnazv.sk

      

      1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

      02.2014

      5.

      Ing. Jaroslava Šufliarska

      Odborný pracovník 6

      

      3.1.5.

      045/5333 214

     sufliarska@dopravnazv.sk

      

      

      1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

      11.2014

      6.

      Ing. Andrea Lašková

      Odborný pracovník 7

      

      3.1.6.

      045/5333 214

      laskova@dopravnazv.sk

      

      1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

      02.2014

      7.

      Ing. Sliačan Stanislav

      Odborný pracovník 8

      

      3.1.7.

      045/5333 214

     sliacan@dopravnazv.sk

      

      1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

      02.2014

      8.

      Ing. Alžbeta Kršňáková

      Odborný pracovník 9

      

      3.1.8.

      045/5333 214

     krsnakova@dopravnazv.sk

      

      1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

      02.2014

     9.

     Ing. Španiel Alexander

     Odborný pracovník 10

     3.1.9.

     045/5333 214

     spaniel@dopravnazv.sk

      

     1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

     02.2014

     10.

     Ing. Ján Skalský

     Odborný pracovník 11

     3.1.10.

     045/5333 214

     skalsky@dopravnazv.sk

      

     1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

     02.2014

     11.

     Ing. Iveta Mercellová

     Odborný pracovník 12

     3.1.11.

     045/5333 214

     mercelova@dopravnazv.sk

     1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

     02.2014

     12.

     Ing. Renáta Trnovcová

     Odborný pracovník 13

     3.1.12.

     045/5333 214

     sliacan@dopravnazv.sk

      

     1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

     02.2014

     13.

     Mgr. Beáta Piatriková

     Odborný pracovník 14

     3.1.13.

     045/5333 214

     piatrikova@dopravnazv.sk

      

     1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

     02.2014

     14.

     Ing. Romana Trnková

     Odborný garant pre výstupy 1

     3.1.14.

      0911 046 293

     trnkova@dopravnazv.sk

     1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

     02.2014

     15.

     Ing. Ľubica Pospíšilová

     Odborný garant pre výstupy 2

     3.1.15.

      0911 046 294

     pospisilova@dopravnazv.sk

     1.1 Inovácia učebného obsahu a metód a ich zapracovanie do ŠkVP

     02.2014

     16.

     Mgr. Eva Vernárska

     Odborný pracovník 3

     4.1.1.

     045/5333 214

     vernarska@dopravnazv.sk

      

     2.1  Kariérne poradenstvo v spolupráci so zamestnávateľmi

     02.2014

     17.

     Mgr. Jana Gondová

     Odborný pracovník 4

     4.1.2.

     045/5333 214

     gondova@dopravnazv.sk

      

     2.1  Kariérne poradenstvo v spolupráci so zamestnávateľmi

     02.2014

     18.

     Mgr. Emília Mitterpachová

     Pracovník na spracovanie obsahu manuálu pred tlačou

     4.1.3.

     045/5333 214

     mitterpachova@dopravnazv.sk

      

     2.1  Kariérne poradenstvo v spolupráci so zamestnávateľmi

     02.2014

     19.

     Mgr. Emília Mitterpachová

     Pracovník na spracovanie prípadových videoštúdií

     4.1.4.

     045/5333 214

     mitterpachova@dopravnazv.sk

      

     2.1  Kariérne poradenstvo v spolupráci so zamestnávateľmi

     08.2015

     20.

     Mgr. Martin Menšík

     Lektor z personálnej agentúry

     4.1.5.

      

      

     2.1  Kariérne poradenstvo v spolupráci so zamestnávateľmi

     02.2015

     21.

     Nie je známy

     Lektor personalista z firmy

     4.1.6.

      

      

     2.1  Kariérne poradenstvo v spolupráci so zamestnávateľmi

     04.2015

     22.

     PhDr. Milan Gergel

     Lektor z úradu práce

     4.1.7.

      

      

     2.1  Kariérne poradenstvo v spolupráci so zamestnávateľmi

     04.2015

     23.

     Nie je známy

     Školiteľ kresliaceho programu

     5.3.3.

      

      

     3.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

     05.2015

     24.

     Ing. Eva Konôpková

     Projektový manažér

     1.1.1.1

      0903 482 918

     konopkova@dopravnazv.sk

     Riadenie projektu,

     Publicita a informovanosť

     02.2014

     25.

     Ing. Ľubica Pospíšilová

     Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1

     1.1.1.2.

      0911 046 294

     pospisilova@dopravnazv.sk

     Riadenie projektu,

     Publicita a informovanosť

     02.2014

     26.

     Mgr. Eva Vernárska

     Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1

     1.1.1.3.

      

      

     Riadenie projektu,

     Publicita a informovanosť

     02.2014

     27.

     Ing. Andrea Lašková

     Koordinátor odbornej aktivity č. 3.1

     1.1.1.4.

      

      

     Riadenie projektu,

     Publicita a informovanosť

     02.2014

     28.

     Ing. Eva Konôpková

     Účtovník

     1.1.2.3.

      0903 482 918

     konopkova@dopravnazv.sk

      

     Riadenie projektu,

     Publicita a informovanosť

     02.2014

     29.

     Oľga Lietavová

     Personalistka a mzdárka

     1.1.2.4.

     045/5333 214

     lietavova@dopravnazv.sk

      

     Riadenie projektu,

     Publicita a informovanosť

     02.2014

     30.

     Mgr. Beáta Piatriková

     Správca PC a web sídla

     1.1.3.3.

     045/5333 214

     piatrikova@dopravnazv.sk

      

     Riadenie projektu,

     Publicita a informovanosť

     02.2014

     31.

     Ing. Dana Svetlíková

     Finančný manažér

     1.3.2.1.

     0910 918 204

     svetlikova@esoft.sk

     Riadenie projektu,

     Publicita a informovanosť

     02.2014

     32.

     Ing. Dana Svetlíková

     Pracovník pre verejné obstarávanie

     1.3.3.2.

      0910 918 204

     svetlikova@esoft.sk

     Riadenie projektu,

     Publicita a informovanosť

     02.2014

     33.

     Ing. Ľubica Pospíšilová

     Manažér monitoringu

     1.5.1.1.

      0911 046 294

     pospisilova@dopravnazv.sk

     Riadenie projektu,

     Publicita a informovanosť

     02.2014

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
  • 1.miesto v súťaži v ROBOHRANIE 2020
  • Zimný pohybový kurz
  • Okresné kolo v Olympiáde v Anglickom jazyku
  • KABU 2019
  • Mikulášske prekvapenie
  • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”
  • Projekt "Školy za demokraciu"
  • BASKETBAL
  • O kybernetickej bezpečnosti
  • Burza SŠ v Žiari nad Hronom
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/